บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sight-read sight-read sight-read อ่านด้วยสายตา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

sight-read ไซ้-รีด /sight-read ไซ้-เรด / sight-read ไซ้-เรด / อ่านด้วยสายตา กริยานี้นิยมใช้กับการเล่นดนตรี เป็นความสามารถ ในการอ่านโน้ตดนตรีด้วยสายตา พร้อมกับเล่นเครื่องดนตรีไปด้วย คนที่เก่งๆ แค่เห็นโน้ตดนตรี ก็เล่นตามได้เลย แม้จะไม่เคยเล่นเพลงนั้น มาก่อนเลยก็ตาม

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He sight-reads new music.
คำอ่าน ฮี ไซ้ รีดสึ นิว มิวสิก
คำแปล เขาอ่าน /He sight-reads โน้ตดนตรีใหม่ด้วยสายตา /simple music พร้อมกับเล่นเครื่องดนตรีไปด้วยกัน เป็นความสามารถใน การเล่นดนตรี โดยเมื่อเห็นโน้ตดนตรีง่าย ก็สามารถอ่านได้ และเล่นเครื่องดนตรีไปตามโน้ตนั้นได้

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They sight-read hard guitar notes well.
คำอ่าน เด ไซ้ รีด ฮ๊าด กีทา โน้ตสึ เวล
คำแปล พวกเขาอ่าน /They sight-read โน้ตกีตาร์ยากๆ/ hard guitar notes ได้ดี /well

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He sight-read new music.
คำอ่าน ฮี ไซ้ เรด นิว มิวสิก
คำแปล เขาอ่าน /He sight-read โน้ตดนตรีใหม่ด้วยสายตา /simple music การพูดถึงเรื่องในอดีต กริยา sight-read จะไม่เติม s คำว่า read จะออกเสียง เรด

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has sight-read new music.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ไซ้ เรด นิว มิวสิก
คำแปล เขาได้อ่าน /He has sight-read โน้ตดนตรีใหม่ /new music แล้ว เขาได้ลองเล่นโน้ตดนตรีใหม่นั้นแล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have sight-read new songs.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ไซ้ เรด นิว ซองสึ
คำแปล พวกเขาได้อ่าน /They have sight-read โน้ตเพลงใหม่/ hard guitar notes แล้ว เมื่อได้โน้ตเพลงมาใหม่ ก็ได้ลองเล่นตามแล้ว วิธี เล่นก็อ่านโน้ตและเล่นเครื่องดนตรีตามโน้ตที่อ่าน

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is sight-reading new music.
คำอ่าน ฮี อิส ไซ้ รีดดิง นิว มิวสิก
คำแปล เขากำลังอ่าน /He is sight-reading โน้ตดนตรีใหม่ด้วยสายตา /simple music แล้ว เขากำลังลองเล่นโน้ตดนตรีใหม่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will sight-read new music with piano.
คำอ่าน ฮี วิล ไซ้ รีด นิว มิวสิก วิด เปียโน
คำแปล เขาจะอ่าน /He will sight-read โน้ตดนตรีใหม่ /simple music ด้วยเปียโน เขาจะลองเล่นโน้ตดนตรีใหม่ด้วยเปียโน ได้แผ่นโน้ต ดนตรีใหม่มา แล้วก็จะลองอ่านโน้ตและเล่นตามด้วยเปียโน

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค He is good at sight-reading music.
คำอ่าน ฮี อิส กู้ด แอ้ด ไซ้ รีดดิง มิวสิก
คำแปล เขาเก่งในการอ่านโน้ตดนตรี (อ่านด้วยสายตา) เห็นโน้ตดนตรีก็อ่านโน้ตได้ สามารถเล่นเครื่องดนตรีไปตามได้เลย โดยไม่จำเป็น ต้องเคยฟังเพลงนั้นมาก่อน