บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง slide slid slid เลื่อน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

slide ซะลาย / slid ซะลิด/ slid ซะลิด/ เลื่อน เลื่อนลาย ลื่นล้ม ไถล

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He slides himself along the field after shooting.
คำอ่าน ฮี ซะลายสึ ฮิ้มเซลฝึ อะลอง เดอะ ฟิล อาฟฟะเตอ ชู้ตติง
คำแปล เขาไถล He slides himself ไปตามพื้นสนามฟุตบอล (ด้วยความดีใจ) /along the field หลังจากยิงประตูได้ /after shooting

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They slide along the road.
คำอ่าน เด ซะลาย อะลอง เดอะ โรด
คำแปล พวกเขาไถล /They slide ไปตามพื้นถนน /along the road

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She slides the door to close softly.
คำอ่าน ชี ซะลายสึ เดอะ ดอร ทู โคลส ซ้อฟหลิ
คำแปล เธอเลื่อน /She slides ประตู /the door เพื่อปิด / to close อย่างแผ่วเบา /softly

 

ประโยค He slides the box along the floor.
คำอ่าน ฮี ซะลายสึ เดอะ บ๊อก อะลอง เดอะ ฟลอ
คำแปล เขา สไลด /He slides กล่อง /the box ไปตามพื้น /along the floor พื้นค่อนข้างลื่น จึงสามารถเลื่อนไถลกล่องไปตามพื้นได้โดย ไม่ต้องยก

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He slid himself along the field after shooting yesterday.
คำอ่าน ฮี ซะลิด ฮิ้มเซลฝึ อะลอง เดอะ ฟิล อาฟฟะเตอ ชู้ตติง เยสสะเตอเด
คำแปล เขาไถล He slid himself ไปตามพื้นสนามฟุตบอล (ด้วยความดีใจ) /along the field หลังจากยิงประตูได้ /after shooting เมื่อวานนี้ /yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has slid the door to close already.
คำอ่าน ชี แฮ่ส ซะลิด เดอะ ดอร ทู โคลส ออลเร้ดดิ
คำแปล เธอได้เลื่อน /She has slid ประตูเพื่อปิด / the door to close already เรียบร้อยแล้ว/already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have slid along the road.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ซะลิด อะลอง เดอะ โรด
คำแปล พวกเขาได้ไถล /They have slid ไปตามพื้นถนน /along the road

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is sliding the door to close.
คำอ่าน ชี อิส ซะลายดิง เดอะ ดอร ทู โคลส
คำแปล เธอกำลังเลื่อน /She is sliding ประตู /the door เพื่อปิด / to close

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will slide the door to close.
คำอ่าน ชี วิล ซะลาย เดอะ ดอร ทู โคลส
คำแปล เธอจะเลื่อน /She will slide ประตู /the door เพื่อปิด / to close

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

delay /ดีเล/ เลื่อน
slip / ซะลิพ /ไถล
drift /ดริฟถึ / เลื่อนลอย
fall /ฟอล /ลื่นล้ม