บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง speed sped sped เร่งความเร็ว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

speed สะปี้ด / sped สะเป้ด / sped สะเป้ด / เร่งความเร็ว โลดเล่น รีบเร่ง เร่ง แจ้น บึ่ง

speed สะปี้ด / speeded สะปี๊ดเดด / speeded สะปี๊ดเดด / เร่งความเร็ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค His heart speeds up when he faces her.
คำอ่าน ฮีสสึ ฮ้าด สะปีดสึ อัพ เว้น ฮี เฟสเสส เฮอ
คำแปล หัวใจเขาเต้นแรงขึ้น / His heart speeds up เมื่อเขาเจอะหน้าเธอ /when he faces her

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They speed to the hospital.
คำอ่าน เด สะปี้ด ทู เดอะ ฮ๊อสปิตอล
คำแปล พวกเขารีบเร่ง /They speed ไปโรงพยาบาล /to the hospital

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He speeds away.
คำอ่าน ฮี สะปีดสึ อะเว
คำแปล เขา เร่งความเร็ว /He speeds ออกห่างไป / away หรือไปให้พ้นจากตรงนั้น

 

ประโยค The trucks speed slowly.
คำอ่าน เดอะ ทะรั้กสึ สะปีด สะโลหลิ
คำแปล รถบรรทุกเร่งความเร็ว /The trucks speed อย่างช้าๆ /slowly (รถหนักหรือขับขึ้นเขา)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค His heart sped up when he had faced her yesterday.
คำอ่าน ฮีส ฮ้าด สะเป้ด อัพ เว้น ฮี แฮ่ด เฟส เฮอเยสสะเตอเด
คำแปล หัวใจเขาเต้นแรงขึ้น / His heart sped up เมื่อเขาได้เจอะหน้าเธอ /when he faces her เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has sped away.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส สะเป้ด อะเว
คำแปล เขาได้เร่งความเร็ว /He has sped ออกห่างไป / away แล้ว หรือไปให้พ้นจากตรงนั้นแล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค The trucks have sped slowly.
คำอ่าน เดอะ ทะรั้กสึ แฮ่ฟ สะเป้ด สะโลหลิ
คำแปล รถบรรทุกได้เร่งความเร็ว /The trucks have sped อย่างช้าๆ /slowly (รถหนักหรือขับขึ้นเขา)

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is speeding away.
คำอ่าน ฮี อิส สะปีดดิง อะเว
คำแปล เขากำลังเร่งความเร็ว /He is speeding ออกห่างไป / away หรือกำลังไปให้พ้นจากตรงนั้น

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will speed away.
คำอ่าน ฮี วิล สะปีด อะเว
คำแปล เขาจะเร่งความเร็ว /He will speed ออกห่างไป / away หรือจะรีบไปให้พ้นจากตรงนั้น

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค He drives at high speed.
คำอ่าน ฮี ไดรฟสึ แอ้ด ไฮ สะปี้ด
คำแปล เขาขับรถ /He drives ด้วยความเร็วสูง /at high speed กริยา speed จะเป็นคำนาม ความเร็ว /speed

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

quicken / ควิกเกน / เร่ง
rush /รัชฉุ / แจ้น บึ่ง
hurry / เฮอหรี / รีบเร่ง