บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง thrust thrust thrust เสือกเข้าไป การรุกราน การสวน จวก สวนตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

thrust ทะรัสสะถึ / thrust ทะรัสสะถึ / thrust ทะรัสสะถึ / เสือกเข้าไป การรุกราน การสวน จวก สวน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He thrusts hands into the pockets.
คำอ่าน ฮี ทะรัสสึ แฮนสึ อินทู เดอะ พ็อกเก็ตสึ
คำแปล เขาซุกมือ /He thrusts hands เข้าไปในกระเป๋า /into the pockets.< หรือเอามือล้วงกระเป๋า

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They thrust hand to grab him.
คำอ่าน เด ทะรัส แฮน ทู แกร๊บ ฮิม
คำแปล พวกเขายื่นมือ /They thrust hand ไปคว้าจับเขาไว้ /to grab him อาจจะกำลังจะหกล้ม หรือหล่น หรือกำลังพลาดท่า ต้องช่วยกัน คว้าจับไว้

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They thrust the fork into the fish.
คำอ่าน เด ทรัสสะถึ เดอะ ฟ็อก อินทู เดอะ ฟิชฉุ
คำแปล พวกเขาทิ่มส้อม They thrust เข้าไปในเนื้อปลา /the fork into the fish

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He thrust hands into the pockets.
คำอ่าน ฮี ทะรัส แฮนสึ อินทู เดอะ พ็อกเก็ตสึ
คำแปล เขาซุกมือ /He thrust hands เข้าไปในกระเป๋า /into the pockets.< หรือเอามือล้วงกระเป๋า เรื่องในอดีตกริยาจะใช้เหมือนกัน แต่มี ข้อสังเกตุที่ หากประธานเป็นเอกพจน์จะไม่เติม s เช่น He thrust จะไม่เติม s

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He thrust hands into the pockets.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ทะรัส แฮนสึ อินทู เดอะ พ็อกเก็ตสึ
คำแปล เขาได้ซุกมือ /He has thrust hands เข้าไปในกระเป๋า /into the pockets แล้ว หรือเอามือล้วงกระเป๋าแล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have thrust hand to grab him.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ทะรัส แฮน ทู แกร๊บ ฮิม
คำแปล พวกเขาได้ยื่นมือ /They have thrust hand ไปคว้าจับเขาไว้แล้ว /to grab him อาจจะกำลังจะหกล้ม หรือหล่น หรือกำลังพลาดท่า ต้องช่วยกันคว้าจับไว้

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is thrusting the money into my hand.
คำอ่าน ชี อิส ทะรัสสะติง เดอะ มอนหนิ อินทู มาย แฮน
คำแปล เธอกำลังยัดเงิน /She is thrusting the money เข้ามาในมือฉัน /into my hand ยัดเงินใส่มือฉัน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will thrust at him with a punch.
คำอ่าน ชี วิล ทะรัส แอ้ด ฮิม วิท อะ พั้นฉุ่
คำแปล เธอจะสวนกลับเขา /She will thrust at him ด้วยหมัด /with a punch

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

stab / สะต๊าบ /จวก cross /ครอส / สวน