บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง typecast typecast typecast เลียนแบบ แสดงในบทเดียวกัน เคยแสดง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่าง การใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

typecast ไท้แคสสะถึ / typecast ไท้แคสสะถึ / typecast ไท้แคสสะถึ / เลียนแบบ แสดงในบทเดียวกัน เคยแสดง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He typecasts as the role of the Batman.
คำอ่าน ฮี ไท้แคสทสึ แอ๊ส เดอะ โรล ออฟ เดอะ แบ๊ทแมน
คำแปล เขาแสดง He typecasts ในบทของ / as the role of แบ็ทแมน /the Batman

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They typecast as the soldier..
คำอ่าน เด ไท้แคสสะถึ แอส เดอะ โซลเจ่อะ
คำแปล พวกเขาแสดง /They typecast ในบททหาร /as the soldier

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He typecast as the role of the Batman.
คำอ่าน ฮี ไท้แคสท แอ๊ส เดอะ โรล ออฟ เดอะ แบ๊ทแมน
คำแปล เขาแสดง He typecast ในบทของ / as the role of แบ็ทแมน /the Batman

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has typecast as the role of the Batman.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ไท้แคสสะถึ แอ๊ส เดอะ โรล ออฟ เดอะ แบ๊ทแมน
คำแปล เขาได้แสดง He has typecast ในบทของ / as the role of แบ็ทแมน /the Batman แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have typecast as the soldier.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ไท้แคสสะถึ แอส เดอะ โซลเจ่อะ
คำแปล พวกเขาได้แสดง /They have typecast ในบททหาร /as the soldier แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are typecasting as the soldier.
คำอ่าน เด อาร ไท้แคสสะติง แอส เดอะ โซ้ลเจ่อะ
คำแปล พวกเขากำลังแสดง /They are typecasting ในบททหาร /as the soldier

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will typecast as the soldier.
คำอ่าน เด วิล ไท้แคสสะติง แอส เดอะ โซ้ลเจ่อะ
คำแปล พวกเขาจะแสดง /They will typecast ในบททหาร /as the soldier

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

cast / แคสสะถึ / เลือกผู้แสดง


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mean meant meant หมายถึง, ความหมาย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น