หน้านี้จะเป็นหน้าหน้าคำนำของหนังสือ การทำหนังสือเพื่อแจกฟรี ไม่จำเป็นต้องทำส่วนนี้ก็ได้ แต่หากทำหนังสือส่งขายตามเว็บไซต์ต่างๆ จำเป็นต้องทำ เป็นองค์ประกอบมาตรฐานของหนังสือ

 

วิธีทำหน้าคำนำ
1. การทำหน้าข้อมูลหนังสือให้เปิดไฟล์ 03คำนำ.docx เพื่อแก้ไขใน Word


2. เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาใน Word แล้วให้เริ่มต้นพิมพ์ข้อความลงไป โดยลบข้อความ เริ่มต้นพิมพ์คำนำตรงนี้… แล้วจึงเริ่มพิมพ์คำนำ


3. ตัวอย่างหน้า คำนำ ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำไปใช้งาน


4. สร้างไฟล์ PDF โดยคลิก File >> Save & Send >> Create PDF / XPS Document >> Create PDF / XPS


6. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์แล้วคลิก Publish เพื่อสร้างไฟล์ PDF หน้าข้อมูลหนังสือ

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

 ตีงูที่หาง ทำอะไรไม่ระวังมีโอกาสเกิดอันตรายได้

ความหมาย : สำนนนี้ใช้พูดเตือนให้ระวังการกระทำ ตีงูที่หาง ในการทำสิ่งที่มีอันตราย ้องใช้ความระมัดระวังให้มาก อย่างการตีงู ที่หาง งูจะสามารถแว้งมากัดได้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง clothe /clothed clad /clothed clad แต่งตัว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น