แนะนำ 15 วิธีการเกากีตาร์ทั้งร็อก สตริง ป๊อป เพื่อชีวิต เกาได้ เล่นได้ ก็รับรองได้ว่าจะสามารถเกาเพลงยอดนิยมได้แน่นอน เพียง แต่ต้องใช้ความอดทันในช่วงแรกเพื่อฝึกเกาให้คล่องเสียก่อน พื้นฐานแน่น แกะเพลงได้ไม่ยาก

 

ก่อนอื่นไปทำความรู้จัก การเกาแบบพื้นฐานกันก่อน การวางมือขวา เพื่อเกาสายกีตาร์ สำหรับการเกาแบบพื้นฐาน จะมีรูปแบบดัง นี้

1. นิ้วหัวแม่มือขวา จะดีดสายเบส สาย 6 สำหรับคอร์ด E, F, G, Am ที่จับคอร์ดแบบทาบ

 

 

 


3. นิ้วหัวแม่มือ จะดีดสายเบส สาย 4 สำหรับคอร์ด D, Dm E, Em และ F, G, A แบบทาบ

 

 


4 นิ้วชี้จะดีดสาย 3
5. นิ้วกลางดีดสาย 2
6. นิ้วนางดีดสาย 1
7. ส่วนการดีดกีตาร์แบบเกาจะเริ่มต้นด้วยการดีดเบสก่อน จับคอร์ดใดก็ดีดเบสเส้นต่างๆ ดังที่กล่าวมา แล้วดีดสาย 3, 2 และ 1 ตามลำดับ เบส-3-2-3-1-3-2-3-เบสหรือเปลี่ยนคอร์ดแล้วดีดเบสของคอร์ดนั้นๆ

 

การเกาแบบที่ 1 เกากีตาร์แบบมาตรฐาน

รูปแบบการเกาแบบมาตรฐานทั่วไป ใช้ได้กับทุกเพลงที่เป็นเพลงช้า หากนึกไม่ออกว่าจะใช้การเกาแบบใด ก็ลองแบบนี้ไปเลย เกาแบบใช้นิ้วมือขวา
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-3-2-3-1-3-2-3
Baseสาย 5-3-2-3-1-3-2-3
Baseสาย 4-3-2-3-1-3-2-3
วนกลับจนกว่าจะคล่อง
จับคอร์ด / C-5 / Am-5 / Dm-4 / G7-6 / ( หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น C-5 จับคอร์ด C ดีด เบสสาย 5)

 

 

หมายเหตุ

การเกามาตรฐานแบบนี้ เช่น Baseสาย 6-3-2-3-1-3-2-3 จะมีความยาวเสียงหรือจังหวะประมาณโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น 8 ตัว รวมแล้วก็จะได้ 4 จังหวะ หรือ 1 ห้องพอดี

 

ถ้าตัดออกไปให้เหลือครึ่งห้องเช่น 6-3-2-3 ก็จะมีความยาว 2 จังหวะ หรือครึ่งห้อง บางท่อนอาจจะร้องเร็ว ก็จะต้องรีบเปลี่ยน คอร์ด ก็จำเป็นต้องลดจังหวะให้น้อยลง

 

บางเพลงอาจจะเร็วมาก ก็จะตัดการดีดออกไปอีก เหลือ 1 จังหวะ เช่น 6-3 แล้วเปลี่ยนคอร์ดเลย

 

บางเพลงเร็วกว่านี้ ก็จะดีดเบลประจำคอร์ดนั้น แล้วเปลี่ยนคอร์ดใหม่ทันที เช่น คอร์ด C เบสสาย 5 จับคอร์ด ดีดเบสสาย 5 แล้ว เปลี่ยคอร์ดทันที เพราะเนื้อเพลงเร็ว ไม่มีการเกาสาย จังหวะความเร็วเสียงจะอยู่ประมาณโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

 

ศึกษาการเล่นกีตาร์แบบการเกาจากวิดีโอ

เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษารูปแบบการเล่นกีตาร์แบบการเกาได้จากวิดีโอด้านล่าง วิดีโอสอนเล่นกีตาร์แบบการเกาเบื้องต้น

การเกาแบบที่ 2 เกาแบบใช้ปิ๊ก

สำหรับผู้ที่เล่นกีตาร์โปร่ง กีตาร์ไฟฟ้า ซึ่งจะต้องใช้ปิ๊ก ก็ควรฝึกเกากีตาร์ในรูปแบบนี้ เพราะจะสามารถใช้ปิ๊กดีดได้ และใช้นิ้วเกาได้ เช่นกัน ต้องฝึกพสมควร
ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วขี้จับปิ๊ก ดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วกลางดีดสาย 3
นิ้วนางดีดสาย 2
นิ้วก้อยดีดสาย 1
Baseสาย 6-3-2-3-1-3-2-3
Baseสาย 5-3-2-3-1-3-2-3
Baseสาย 4-3-2-3-1-3-2-3 วนกลับจนกว่าจะคล่อง
จับคอร์ด / C-5 / Am-5 / Dm-4 / G7-6 / ( หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น C-5 จับคอร์ด C ดีด เบสสาย 5)

 

การเกาแบบที่ 3 เกาแบบขยุ้มสาย

เกาแบบนี้จะใช้สามนิ้วที่จับสาย 3 - 2 - 1 ขยุ้มสายหรือเกี่ยวสายขึ้นพร้อมกัน จะไม่ดีดทีละเส้น เช่น เพลง ตลอดเวลา เพลง พี่ สาวครับ ของจรัล
ใช้นิ้วหัวแม่มือดีดเบสสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางขยุ้มสายขึ้นพร้อมกัน หรือดีดพร้อมกัน
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
ดีดสายเบส -> ขยุ้มสาย 3 - 2 - 1 พร้อมกัน -> 3 -> เปลี่ยนคอร์ด
จับคอร์ด /A-5 E-4 / F#m-4 E-4 / A-5 E-4 / F#m-4 E-4 / D-4 / E-4 / A-5 /
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5

 

หรือจับคอร์ด /D-4 Bm-4 / E-4 A-5 / ดีดครั้งเดียวแล้วเปลี่ยนคอร์ด
ใช้นิ้วหัวแม่มือดีดเบสสาย 6 - 5 - 4 ตามแต่คอร์ดนั้นๆ เช่น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5
นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางขยุ้มสายขึ้นพร้อมกัน หรือดีดพร้อมกัน แล้วเปลี่ยนคอร์ด วนไปตามลำดับ
ดีดสายเบส -> ขยุ้มสาย 3 - 2 - 1 พร้อมกัน -> 3 -> เปลี่ยนคอร์ด

 

หรือจับคอร์ดตามนี้ / C-5 Em-4 / Dm-4 G7-6 / Dm-4 Dm -4 / Em-4 C-5/ F-4 F-4 / G-4 Em-4 /G-4 G-4 /Am-5 G-4/C-5 Em-4/Am-5 G7 -6 /
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5

 

การเกาแบบที่ 4 เกาแบบดีดสายคู่

ลักษณะการเกาแบบนี้ จะมีการดีดสาย 2 เส้นพร้อมกัน โดยจะดีดสายเบสกับสาย 1 หรือ 2 หรือ 3 ในคอร์ดนั้นๆ ทำให้เกิดเสียงที่ แปลกออกไป
ใช้นิ้วหัวแม่มือดีดเบสสาย 6 - 5 - 4
นิ้วกลางดีดสาย 3
นิ้วนางดีดสาย 2
นิ้วก้อยดีดสาย 1
คอร์ด D Base สาย 4-3-2-3-4/1-3-2-3 ( 4/1 หมายถึงให้ดีดสาย 4 และสาย 1 พร้อมกัน โดยใช้นิ้วเกี่ยวแล้วดึงสองสาย พร้อมกัน)
คอร์ด Bm Base สาย 5-3-2-3-5/1-3-2-3
คอร์ด Em Base สาย 4-3-2-3-4/1-3-2-3
คอร์ด A Base สาย 4-3-2-3-4/1-3-2-3
จับคอร์ด / D-4 / Bm-4 / E-4 / A-5 /
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5

 

การเกาแบบที่ 5 เกาแบบเร็ว

การเกาแบบนี้เหมาะสำหรับเพลงเร็ว เปลี่ยนคอร์ดเร็ว ต้องจับคอร์ดคล่อง
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-3
Baseสาย 5-3
Baseสาย 4-3
วนกลับจนกว่าจะคล่อง
จับคอร์ด / C-5 G7-6 / C-5 G7-6 /C-5 /Dm-4 Am-5 /Dm-4 Am-5 /Dm-4 /
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5
หรือ
จับคอร์ด C ดีด 5-3-6-3-5-3-6-3-5-3-6-3
จับคอร์ด Am ดีด 5-3-6-3-5-3-6-3-5-3-6-3
จับคอร์ด Dm ดีด 4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3
จับคอร์ด G7 ดีด 6-3-5-3-6-3-5-3-6-3-5-3
จับคอร์ด Em ดีด 4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3
จับคอร์ด F ดีด 4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3
วนซ้ำให้คล่อง

 

การเกาแบบที่ 6 เกาแบบเร็ว

รูปแบบการเกาแบบนี้จะเกาเร็ว เช่น เพลง 14 อีกครั้งของ Loso ก็พอจะใช้การเกาแบบนี้ เล่นได้เหมือนกัน
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-3-2-3
Baseสาย 5-3-2-3
Baseสาย 4-3-2-3
วนกลับจนกว่าจะคล่อง
จับคอร์ด / C-5 Dm-4 / Em-4 Dm-4/
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5

 

การเกาแบบที่ 7 เกาแบบเพลง บลู

เป็นการเกาที่เน้นดีดสายคู่ แต่ละคอร์จะต้องรู้ว่าจะต้องดีดสายเบสกับสาย 1 หรือ 2 หรือ 3 สายใด เช่น คอร์ด C สาย 5 และสาย 2 ดีดพร้อมกัน เกี่ยวสายขึ้นพร้อมกัน
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
จับคอร์ด C ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 5/2-5/2-5/2 (จังหวะที่ 3 ให้ทำให้เสียงบอดไม่ต้องเกี่ยวขึ้นหรือไม่ต้องดีดสาย ให้นิ้ว ตบลงไปให้เสียงเงียบ)
จับคอร์ด Am ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 5/3-5/3-5/3
จับคอร์ด Dm ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 4/2-4/2-4/2
จับคอร์ด G7 ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 6/3-6/3-6/3
จับคอร์ด Em ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 4/1-4/1-4/1
จับคอร์ด F ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 4/1-4/1-4/1
วนกลับจนกว่าจะคล่อง
จับคอร์ด / C-5 Dm-4 / Em-4 Dm-4/
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5

 

การเกาแบบที่ 8 ดีดแบบการเล่นกีตาร์คลาสสิก

เสน่ห์ของการดีดแบบนี้ แม้จะดีดสายเปล่า ไม่ต้องจับคอร์ดใดๆ ก็จะให้เสียงที่มีความไพเราะ
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-3-2-1-2-3
Baseสาย 5-3-2-1-2-3
Baseสาย 4-3-2-1-2-3
วนกลับจนกว่าจะคล่อง
หรือจับคอร์ด / Dm-4/Dm-4/Dm-4/Dm-4/C-5 / C-5 / C-5 /Dm-4 /
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5

 

การเกาแบบที่ 9 เกาแบบไมโคร

การเกากีตาร์แบบนี้ เป็นสไตล์ของเพลง ไมโคร ร็อคยอดนิยมในอดีต คิดไว้อยู่แล้ว ก็รู้ว่าในวันหนึ่ง คงจะถึงวันที่เสียเธอไป ดีใจกับ เธอ ที่รู้เธอมี ...
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6/1-1-2-3-1-1-2 ( เกี่ยวเบสสาย 6 กับสาย 1 พร้อมกัน)
Baseสาย 5/1-1-2-3-1-1-2
Baseสาย 4/1-1-2-3-1-1-2
หรือจับคอร์ด / Am-5/Em-4/Dm-4/G-4/
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5
วนกลับจนกว่าจะคล่อง

 

 

การเกาแบบที่ 10 เกาแนวเพื่อชีวิต

การเกาแบบนี้ นิยมใช้กับเพลงเพื่อชีวิต มีหลายเพลง เช่น คืนรัง ช่างมันฉันไม่แคร์
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-3-2-3-1-2-3-1
Baseสาย 5-3-2-3-1-2-3-1
Baseสาย 4-3-2-3-1-2-3-1
หรือจับคอร์ด /Dm-4/Dm-4/C-5/C-5/Bb-4/A-4/Dm-4/
หรือจับคอร์ด /D4 / D4 / Bm-5 / A-5 / G-4 / D-4/
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5

 

การเกาแบบที่ 11 เกาสไตล์วง Scorpion

เกากีตาร์สไตล์วง Scorpion เพลง Always Somewhere ยกมาบางส่วน เพราะบางท่อนอาจจะยากไปสำหรับมือใหม่
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-1-2-3-1-2-3-1
Baseสาย 5-1-2-3-1-2-3-1
Baseสาย 4-1-2-3-1-2-3-1
หรือจับคอร์ด
จับคอร์ด Am ดีด Base สาย 5-1-2-3-1-2-3-1
จับคอร์ด C ดีด Base สาย 5-1-2-3-1-2-3-1
จับคอร์ด G7 ดีด Base สาย 6-1-2-3-1-2-3-1
จับคอร์ด F ดีด Baseสาย 4-1-2-3
จับคอร์ด Em ดีด Baseสาย 4-1-2-3
วนซ้ำอีกรอบ
จับคอร์ด /Am-5/C-5/G7-6/F-4/Em-4/Am-5/

 

การเกาแบบที่ 12 เกาแบบเร็ว เกาลงอย่างเดียว

การเกาแบบเร็ว เน้นเกาลงอย่างเดียว
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-3-2-1
Baseสาย 5-3-2-1
Baseสาย 4-3-2-1
หรือจับคอร์ด
จับคอร์ด / C-5 / Am-5 / Dm-4 / G7-6 / ( หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น C-5 จับคอร์ด C ดีด เบสสาย 5)

 

การเกาแบบที่ 13 เกาแบบ จรัล มโนเพชร

สไตล์การเกาแบบนี้ ให้เสียงที่เย็นๆ ฟังสบายๆ อย่างเพลง อุ๊ยคำ จะเกาและดีดเบสสลับกัน ทำให้เสียงเกามีความไพเราะ แต่ก็เกา ยากขึ้น
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-1-2-3-5-1-2-3-6-1-2-3-5-1-2-3 ดีดเบสสาย 6 และ 5 สลับกัน
Baseสาย 5-1-2-3-6-1-2-3-5-1-2-3-6-1-2-3 ดีดเบสสาย 5 และ 6 สลับกัน
Baseสาย 4-1-2-3-5-1-2-3-4-1-2-3-5-1-2-3 ดีดเบสสาย 4 และ 5 สลับกัน

 

จับคอร์ด Am ดีด Base สาย 5-1-2-3-6-1-2-3-5-1-2-3-6-1-2-3
จับคอร์ด Dm ดีด Base สาย 4-1-2-3-5-1-2-3-4-1-2-3-5-1-2-3
จับคอร์ด F ดีด Base สาย 4-1-2-3-5-1-2-3-4-1-2-3-5-1-2-3
จับคอร์ด E ดีด Base สาย 4-1-2-3-5-1-2-3-4-1-2-3-5-1-2-3
จับคอร์ด C ดีด Base สาย 5-1-2-3-6-1-2-3-5-1-2-3-6-1-2-3

 

การเกาแบบที่ 14 เกาแบบอริสมันต์

เพลงที่ใช้การเกาแบบนี้ ชื่อ ทัดทาน วิธีเกาจะคล้ายๆ นำไปลองเล่นได้ เป็นเพลงที่มีเนื้อหาค่อนข้างเศร้า เพราะจะต้องจากคนรักไป ไกล
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-3-2-1-2-3
Baseสาย 5-3-2-1-2-3
Baseสาย 4-3-2-1-2-3
จับคอร์ด A ดีด Baseสาย 5-3-2-1-2-3
จับคอร์ด Bm ดีด Baseสาย 5-3-2-1-2-3
จับคอร์ด D ดีด Baseสาย 4-3-2-1-2-3
จับคอร์ด E ดีด Baseสาย 4-3-2-1-2-3
จับคอร์ด / A-5 /F#m-4 / D-4 / E-4 /

 

การเกาแบบที่ 15 เกาสไตล์ไมโคร

การเกาแบบสุดท้ายนี้เป็นการเกาสไตล์ วง ไมโคร อีกเพลงหนึ่ง เป็นเพลงเร็ว เกายาก ต้องแยกประสาทพอสมควร นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
จับคอร์ด D ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 4/1-3-2-3-1-3-4/1-3-2-3-1-3 ( 4/1 เกี่ยวสาย 4 และ 1 พร้อมกัน)
จับคอร์ด A7 ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 5/1-3-2-3-1-3-5/1-3-2-3-1-3
จับคอร์ด Dm ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 4/1-3-2-3-1-3-4/1-3-2-3-1-3
จับคอร์ด E ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 4/1-3-2-3-1-3-4/1-3-2-3-1-3
จับคอร์ด A ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 5/1-3-2-3-1-3-5/1-3-2-3-1-3
จับคอร์ด / D-4 / A7-5 / Dm-4 / E-4 / A-5 /

 

การเกาทั้ง 15 รูปแบบนี้ หากผู้อ่านสามารถเกาได้ ก็จะเล่นเพลงช้า เพลงเชื่อชีวิต หรือเพลงที่ใช้การเกาได้สบายๆ สิ่งสำคัญก็คือ ต้องฝึกพื้นฐานให้แน่นๆ ไว้ก่อน จากนั้น มือมันจะลั่นไปเอง นิ้วไปของมันเอง เพราะพื้นฐานแน่น ก็จะรู้ว่าจะต้องเกาอย่างไร แต่หากพื้น ฐานไม่แน่น ก็จะฟังไม่ออก นิ้วไม่ไป

 

ออกแบบสไตล์การเกากีตาร์เอง ถ้าที่มีให้ไม่ถูกใจ โดยมีหลักการง่ายๆ ด้วยการจับคู่สายเบส 6 หรือ 5 หรือ 4 กับสาย 3 หรือ 2 หรือ 1 สลับกันดีดแบบใดก็ได้ ขอให้รวมกัน 8 ครั้ง 4 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง ลองสลับสายแบบแปลกๆ เพื่อสร้างจังหวะเกาแบบใหม่ๆ ที่ไม่ เหมือนใคร ให้โลกจดจำ เหมือนเพลงยอดนิยมหลายเพลง อย่างของไมโคร ขึ้นต้นมาก็รู้ว่าใช่เลย ของแนวเพื่อชีวิตก็เหมือนกัน

 

การเกายังมีอีกแบบหนี่งที่จะต้องศึกษา ก็คือ การเกาผสมการโซโล่ โดยเฉพาะในเพลงแนวเพื่อชีวิต นิยมใช้กันมาก เช่น มือปืน ท่อนอินโทร เพลง Hotel California เป็นต้น

 

ศึกษาจากวิดีโอเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ให้ศึกษาได้จากวิดีโอด้านล่าง เการ่วมกับการโซโล่


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง set set set จัดวาง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง set set set จัดวาง ตั้ง ตั้งค่า กำหนด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misspell misspelt misspelt สะกดผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น