แนะนำ 15 วิธีการเกากีตาร์ทั้งร็อก สตริง ป๊อป เพื่อชีวิต เกาได้ เล่นได้ ก็รับรองได้ว่าจะสามารถเกาเพลงยอดนิยมได้แน่นอน เพียง แต่ต้องใช้ความอดทันในช่วงแรกเพื่อฝึกเกาให้คล่องเสียก่อน พื้นฐานแน่น แกะเพลงได้ไม่ยาก

 

ก่อนอื่นไปทำความรู้จัก การเกาแบบพื้นฐานกันก่อน การวางมือขวา เพื่อเกาสายกีตาร์ สำหรับการเกาแบบพื้นฐาน จะมีรูปแบบดัง นี้

1. นิ้วหัวแม่มือขวา จะดีดสายเบส สาย 6 สำหรับคอร์ด E, F, G, Am ที่จับคอร์ดแบบทาบ

 

 

 


3. นิ้วหัวแม่มือ จะดีดสายเบส สาย 4 สำหรับคอร์ด D, Dm E, Em และ F, G, A แบบทาบ

 

 


4 นิ้วชี้จะดีดสาย 3
5. นิ้วกลางดีดสาย 2
6. นิ้วนางดีดสาย 1
7. ส่วนการดีดกีตาร์แบบเกาจะเริ่มต้นด้วยการดีดเบสก่อน จับคอร์ดใดก็ดีดเบสเส้นต่างๆ ดังที่กล่าวมา แล้วดีดสาย 3, 2 และ 1 ตามลำดับ เบส-3-2-3-1-3-2-3-เบสหรือเปลี่ยนคอร์ดแล้วดีดเบสของคอร์ดนั้นๆ

 

การเกาแบบที่ 1 เกากีตาร์แบบมาตรฐาน

รูปแบบการเกาแบบมาตรฐานทั่วไป ใช้ได้กับทุกเพลงที่เป็นเพลงช้า หากนึกไม่ออกว่าจะใช้การเกาแบบใด ก็ลองแบบนี้ไปเลย เกาแบบใช้นิ้วมือขวา
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-3-2-3-1-3-2-3
Baseสาย 5-3-2-3-1-3-2-3
Baseสาย 4-3-2-3-1-3-2-3
วนกลับจนกว่าจะคล่อง
จับคอร์ด / C-5 / Am-5 / Dm-4 / G7-6 / ( หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น C-5 จับคอร์ด C ดีด เบสสาย 5)

 

 

หมายเหตุ

การเกามาตรฐานแบบนี้ เช่น Baseสาย 6-3-2-3-1-3-2-3 จะมีความยาวเสียงหรือจังหวะประมาณโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น 8 ตัว รวมแล้วก็จะได้ 4 จังหวะ หรือ 1 ห้องพอดี

 

ถ้าตัดออกไปให้เหลือครึ่งห้องเช่น 6-3-2-3 ก็จะมีความยาว 2 จังหวะ หรือครึ่งห้อง บางท่อนอาจจะร้องเร็ว ก็จะต้องรีบเปลี่ยน คอร์ด ก็จำเป็นต้องลดจังหวะให้น้อยลง

 

บางเพลงอาจจะเร็วมาก ก็จะตัดการดีดออกไปอีก เหลือ 1 จังหวะ เช่น 6-3 แล้วเปลี่ยนคอร์ดเลย

 

บางเพลงเร็วกว่านี้ ก็จะดีดเบลประจำคอร์ดนั้น แล้วเปลี่ยนคอร์ดใหม่ทันที เช่น คอร์ด C เบสสาย 5 จับคอร์ด ดีดเบสสาย 5 แล้ว เปลี่ยคอร์ดทันที เพราะเนื้อเพลงเร็ว ไม่มีการเกาสาย จังหวะความเร็วเสียงจะอยู่ประมาณโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

 

ศึกษาการเล่นกีตาร์แบบการเกาจากวิดีโอ

เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษารูปแบบการเล่นกีตาร์แบบการเกาได้จากวิดีโอด้านล่าง วิดีโอสอนเล่นกีตาร์แบบการเกาเบื้องต้น

การเกาแบบที่ 2 เกาแบบใช้ปิ๊ก

สำหรับผู้ที่เล่นกีตาร์โปร่ง กีตาร์ไฟฟ้า ซึ่งจะต้องใช้ปิ๊ก ก็ควรฝึกเกากีตาร์ในรูปแบบนี้ เพราะจะสามารถใช้ปิ๊กดีดได้ และใช้นิ้วเกาได้ เช่นกัน ต้องฝึกพสมควร
ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วขี้จับปิ๊ก ดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วกลางดีดสาย 3
นิ้วนางดีดสาย 2
นิ้วก้อยดีดสาย 1
Baseสาย 6-3-2-3-1-3-2-3
Baseสาย 5-3-2-3-1-3-2-3
Baseสาย 4-3-2-3-1-3-2-3 วนกลับจนกว่าจะคล่อง
จับคอร์ด / C-5 / Am-5 / Dm-4 / G7-6 / ( หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น C-5 จับคอร์ด C ดีด เบสสาย 5)

 

การเกาแบบที่ 3 เกาแบบขยุ้มสาย

เกาแบบนี้จะใช้สามนิ้วที่จับสาย 3 - 2 - 1 ขยุ้มสายหรือเกี่ยวสายขึ้นพร้อมกัน จะไม่ดีดทีละเส้น เช่น เพลง ตลอดเวลา เพลง พี่ สาวครับ ของจรัล
ใช้นิ้วหัวแม่มือดีดเบสสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางขยุ้มสายขึ้นพร้อมกัน หรือดีดพร้อมกัน
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
ดีดสายเบส -> ขยุ้มสาย 3 - 2 - 1 พร้อมกัน -> 3 -> เปลี่ยนคอร์ด
จับคอร์ด /A-5 E-4 / F#m-4 E-4 / A-5 E-4 / F#m-4 E-4 / D-4 / E-4 / A-5 /
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5

 

หรือจับคอร์ด /D-4 Bm-4 / E-4 A-5 / ดีดครั้งเดียวแล้วเปลี่ยนคอร์ด
ใช้นิ้วหัวแม่มือดีดเบสสาย 6 - 5 - 4 ตามแต่คอร์ดนั้นๆ เช่น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5
นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางขยุ้มสายขึ้นพร้อมกัน หรือดีดพร้อมกัน แล้วเปลี่ยนคอร์ด วนไปตามลำดับ
ดีดสายเบส -> ขยุ้มสาย 3 - 2 - 1 พร้อมกัน -> 3 -> เปลี่ยนคอร์ด

 

หรือจับคอร์ดตามนี้ / C-5 Em-4 / Dm-4 G7-6 / Dm-4 Dm -4 / Em-4 C-5/ F-4 F-4 / G-4 Em-4 /G-4 G-4 /Am-5 G-4/C-5 Em-4/Am-5 G7 -6 /
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5

 

การเกาแบบที่ 4 เกาแบบดีดสายคู่

ลักษณะการเกาแบบนี้ จะมีการดีดสาย 2 เส้นพร้อมกัน โดยจะดีดสายเบสกับสาย 1 หรือ 2 หรือ 3 ในคอร์ดนั้นๆ ทำให้เกิดเสียงที่ แปลกออกไป
ใช้นิ้วหัวแม่มือดีดเบสสาย 6 - 5 - 4
นิ้วกลางดีดสาย 3
นิ้วนางดีดสาย 2
นิ้วก้อยดีดสาย 1
คอร์ด D Base สาย 4-3-2-3-4/1-3-2-3 ( 4/1 หมายถึงให้ดีดสาย 4 และสาย 1 พร้อมกัน โดยใช้นิ้วเกี่ยวแล้วดึงสองสาย พร้อมกัน)
คอร์ด Bm Base สาย 5-3-2-3-5/1-3-2-3
คอร์ด Em Base สาย 4-3-2-3-4/1-3-2-3
คอร์ด A Base สาย 4-3-2-3-4/1-3-2-3
จับคอร์ด / D-4 / Bm-4 / E-4 / A-5 /
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5

 

การเกาแบบที่ 5 เกาแบบเร็ว

การเกาแบบนี้เหมาะสำหรับเพลงเร็ว เปลี่ยนคอร์ดเร็ว ต้องจับคอร์ดคล่อง
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-3
Baseสาย 5-3
Baseสาย 4-3
วนกลับจนกว่าจะคล่อง
จับคอร์ด / C-5 G7-6 / C-5 G7-6 /C-5 /Dm-4 Am-5 /Dm-4 Am-5 /Dm-4 /
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5
หรือ
จับคอร์ด C ดีด 5-3-6-3-5-3-6-3-5-3-6-3
จับคอร์ด Am ดีด 5-3-6-3-5-3-6-3-5-3-6-3
จับคอร์ด Dm ดีด 4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3
จับคอร์ด G7 ดีด 6-3-5-3-6-3-5-3-6-3-5-3
จับคอร์ด Em ดีด 4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3
จับคอร์ด F ดีด 4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3
วนซ้ำให้คล่อง

 

การเกาแบบที่ 6 เกาแบบเร็ว

รูปแบบการเกาแบบนี้จะเกาเร็ว เช่น เพลง 14 อีกครั้งของ Loso ก็พอจะใช้การเกาแบบนี้ เล่นได้เหมือนกัน
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-3-2-3
Baseสาย 5-3-2-3
Baseสาย 4-3-2-3
วนกลับจนกว่าจะคล่อง
จับคอร์ด / C-5 Dm-4 / Em-4 Dm-4/
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5

 

การเกาแบบที่ 7 เกาแบบเพลง บลู

เป็นการเกาที่เน้นดีดสายคู่ แต่ละคอร์จะต้องรู้ว่าจะต้องดีดสายเบสกับสาย 1 หรือ 2 หรือ 3 สายใด เช่น คอร์ด C สาย 5 และสาย 2 ดีดพร้อมกัน เกี่ยวสายขึ้นพร้อมกัน
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
จับคอร์ด C ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 5/2-5/2-5/2 (จังหวะที่ 3 ให้ทำให้เสียงบอดไม่ต้องเกี่ยวขึ้นหรือไม่ต้องดีดสาย ให้นิ้ว ตบลงไปให้เสียงเงียบ)
จับคอร์ด Am ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 5/3-5/3-5/3
จับคอร์ด Dm ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 4/2-4/2-4/2
จับคอร์ด G7 ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 6/3-6/3-6/3
จับคอร์ด Em ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 4/1-4/1-4/1
จับคอร์ด F ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 4/1-4/1-4/1
วนกลับจนกว่าจะคล่อง
จับคอร์ด / C-5 Dm-4 / Em-4 Dm-4/
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5

 

การเกาแบบที่ 8 ดีดแบบการเล่นกีตาร์คลาสสิก

เสน่ห์ของการดีดแบบนี้ แม้จะดีดสายเปล่า ไม่ต้องจับคอร์ดใดๆ ก็จะให้เสียงที่มีความไพเราะ
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-3-2-1-2-3
Baseสาย 5-3-2-1-2-3
Baseสาย 4-3-2-1-2-3
วนกลับจนกว่าจะคล่อง
หรือจับคอร์ด / Dm-4/Dm-4/Dm-4/Dm-4/C-5 / C-5 / C-5 /Dm-4 /
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5

 

การเกาแบบที่ 9 เกาแบบไมโคร

การเกากีตาร์แบบนี้ เป็นสไตล์ของเพลง ไมโคร ร็อคยอดนิยมในอดีต คิดไว้อยู่แล้ว ก็รู้ว่าในวันหนึ่ง คงจะถึงวันที่เสียเธอไป ดีใจกับ เธอ ที่รู้เธอมี ...
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6/1-1-2-3-1-1-2 ( เกี่ยวเบสสาย 6 กับสาย 1 พร้อมกัน)
Baseสาย 5/1-1-2-3-1-1-2
Baseสาย 4/1-1-2-3-1-1-2
หรือจับคอร์ด / Am-5/Em-4/Dm-4/G-4/
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5
วนกลับจนกว่าจะคล่อง

 

 

การเกาแบบที่ 10 เกาแนวเพื่อชีวิต

การเกาแบบนี้ นิยมใช้กับเพลงเพื่อชีวิต มีหลายเพลง เช่น คืนรัง ช่างมันฉันไม่แคร์
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-3-2-3-1-2-3-1
Baseสาย 5-3-2-3-1-2-3-1
Baseสาย 4-3-2-3-1-2-3-1
หรือจับคอร์ด /Dm-4/Dm-4/C-5/C-5/Bb-4/A-4/Dm-4/
หรือจับคอร์ด /D4 / D4 / Bm-5 / A-5 / G-4 / D-4/
** หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น A-5 จับคอร์ด A ดีดเบสสาย 5

 

การเกาแบบที่ 11 เกาสไตล์วง Scorpion

เกากีตาร์สไตล์วง Scorpion เพลง Always Somewhere ยกมาบางส่วน เพราะบางท่อนอาจจะยากไปสำหรับมือใหม่
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-1-2-3-1-2-3-1
Baseสาย 5-1-2-3-1-2-3-1
Baseสาย 4-1-2-3-1-2-3-1
หรือจับคอร์ด
จับคอร์ด Am ดีด Base สาย 5-1-2-3-1-2-3-1
จับคอร์ด C ดีด Base สาย 5-1-2-3-1-2-3-1
จับคอร์ด G7 ดีด Base สาย 6-1-2-3-1-2-3-1
จับคอร์ด F ดีด Baseสาย 4-1-2-3
จับคอร์ด Em ดีด Baseสาย 4-1-2-3
วนซ้ำอีกรอบ
จับคอร์ด /Am-5/C-5/G7-6/F-4/Em-4/Am-5/

 

การเกาแบบที่ 12 เกาแบบเร็ว เกาลงอย่างเดียว

การเกาแบบเร็ว เน้นเกาลงอย่างเดียว
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-3-2-1
Baseสาย 5-3-2-1
Baseสาย 4-3-2-1
หรือจับคอร์ด
จับคอร์ด / C-5 / Am-5 / Dm-4 / G7-6 / ( หมายเลข ตามหลังคอร์ดหมายถึง สายเบสของคอร์ดนั้น เช่น C-5 จับคอร์ด C ดีด เบสสาย 5)

 

การเกาแบบที่ 13 เกาแบบ จรัล มโนเพชร

สไตล์การเกาแบบนี้ ให้เสียงที่เย็นๆ ฟังสบายๆ อย่างเพลง อุ๊ยคำ จะเกาและดีดเบสสลับกัน ทำให้เสียงเกามีความไพเราะ แต่ก็เกา ยากขึ้น
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-1-2-3-5-1-2-3-6-1-2-3-5-1-2-3 ดีดเบสสาย 6 และ 5 สลับกัน
Baseสาย 5-1-2-3-6-1-2-3-5-1-2-3-6-1-2-3 ดีดเบสสาย 5 และ 6 สลับกัน
Baseสาย 4-1-2-3-5-1-2-3-4-1-2-3-5-1-2-3 ดีดเบสสาย 4 และ 5 สลับกัน

 

จับคอร์ด Am ดีด Base สาย 5-1-2-3-6-1-2-3-5-1-2-3-6-1-2-3
จับคอร์ด Dm ดีด Base สาย 4-1-2-3-5-1-2-3-4-1-2-3-5-1-2-3
จับคอร์ด F ดีด Base สาย 4-1-2-3-5-1-2-3-4-1-2-3-5-1-2-3
จับคอร์ด E ดีด Base สาย 4-1-2-3-5-1-2-3-4-1-2-3-5-1-2-3
จับคอร์ด C ดีด Base สาย 5-1-2-3-6-1-2-3-5-1-2-3-6-1-2-3

 

การเกาแบบที่ 14 เกาแบบอริสมันต์

เพลงที่ใช้การเกาแบบนี้ ชื่อ ทัดทาน วิธีเกาจะคล้ายๆ นำไปลองเล่นได้ เป็นเพลงที่มีเนื้อหาค่อนข้างเศร้า เพราะจะต้องจากคนรักไป ไกล
นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
Baseสาย 6-3-2-1-2-3
Baseสาย 5-3-2-1-2-3
Baseสาย 4-3-2-1-2-3
จับคอร์ด A ดีด Baseสาย 5-3-2-1-2-3
จับคอร์ด Bm ดีด Baseสาย 5-3-2-1-2-3
จับคอร์ด D ดีด Baseสาย 4-3-2-1-2-3
จับคอร์ด E ดีด Baseสาย 4-3-2-1-2-3
จับคอร์ด / A-5 /F#m-4 / D-4 / E-4 /

 

การเกาแบบที่ 15 เกาสไตล์ไมโคร

การเกาแบบสุดท้ายนี้เป็นการเกาสไตล์ วง ไมโคร อีกเพลงหนึ่ง เป็นเพลงเร็ว เกายาก ต้องแยกประสาทพอสมควร นิ้วหัวแม่มือดีดสาย 6 - 5 - 4
นิ้วชี้ดีดสาย 3
นิ้วกลางดีดสาย 2
นิ้วนางดีดสาย 1
จับคอร์ด D ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 4/1-3-2-3-1-3-4/1-3-2-3-1-3 ( 4/1 เกี่ยวสาย 4 และ 1 พร้อมกัน)
จับคอร์ด A7 ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 5/1-3-2-3-1-3-5/1-3-2-3-1-3
จับคอร์ด Dm ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 4/1-3-2-3-1-3-4/1-3-2-3-1-3
จับคอร์ด E ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 4/1-3-2-3-1-3-4/1-3-2-3-1-3
จับคอร์ด A ดีดหรือเกี่ยว 2 สายพร้อมกัน 5/1-3-2-3-1-3-5/1-3-2-3-1-3
จับคอร์ด / D-4 / A7-5 / Dm-4 / E-4 / A-5 /

 

การเกาทั้ง 15 รูปแบบนี้ หากผู้อ่านสามารถเกาได้ ก็จะเล่นเพลงช้า เพลงเชื่อชีวิต หรือเพลงที่ใช้การเกาได้สบายๆ สิ่งสำคัญก็คือ ต้องฝึกพื้นฐานให้แน่นๆ ไว้ก่อน จากนั้น มือมันจะลั่นไปเอง นิ้วไปของมันเอง เพราะพื้นฐานแน่น ก็จะรู้ว่าจะต้องเกาอย่างไร แต่หากพื้น ฐานไม่แน่น ก็จะฟังไม่ออก นิ้วไม่ไป

 

ออกแบบสไตล์การเกากีตาร์เอง ถ้าที่มีให้ไม่ถูกใจ โดยมีหลักการง่ายๆ ด้วยการจับคู่สายเบส 6 หรือ 5 หรือ 4 กับสาย 3 หรือ 2 หรือ 1 สลับกันดีดแบบใดก็ได้ ขอให้รวมกัน 8 ครั้ง 4 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง ลองสลับสายแบบแปลกๆ เพื่อสร้างจังหวะเกาแบบใหม่ๆ ที่ไม่ เหมือนใคร ให้โลกจดจำ เหมือนเพลงยอดนิยมหลายเพลง อย่างของไมโคร ขึ้นต้นมาก็รู้ว่าใช่เลย ของแนวเพื่อชีวิตก็เหมือนกัน

 

การเกายังมีอีกแบบหนี่งที่จะต้องศึกษา ก็คือ การเกาผสมการโซโล่ โดยเฉพาะในเพลงแนวเพื่อชีวิต นิยมใช้กันมาก เช่น มือปืน ท่อนอินโทร เพลง Hotel California เป็นต้น

 

ศึกษาจากวิดีโอเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ให้ศึกษาได้จากวิดีโอด้านล่าง เการ่วมกับการโซโล่


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ติดตั้งแอปในมือถือ Meizu M2 Note โดยไม่ผ่าน Apps Store หรือ Playstore

บทความนี้จะแนะนำวิธีติดตั้งแอปต่างๆ ในมือถือ Meizu M2 Note ติดตั้งแอปด้วยไฟล์แบบ apk ไม่ต้องดาวน์โหลดจาก Apps Store หรือ Play Store แต่อย่างใด เหมาะสำหรับการใช้งานมือถือแบบไม่ลงทะเบียนอีเมล์ ซึ่งก็จะยังติดตั้งแอปต่างๆ ได้ตามปกติ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง clothe /clothed clad /clothed clad แต่งตัว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น