บทความแนะนำวิธีปรับแต่งกีตาร์เบื้องต้น กรณีเสียงไม่ค่อยดี เสียงแตก คอกีตาร์เอียงหรือโค้งเป็นหลังเต่า ทำให้ไม่สามารถเล่นได้ เพราะเสียงแตก หรือกระพือ อาการนี้สามารถเกิดได้ในกีตาร์ราคาถูกหรือกรณีสะพานยึดสายเริ่มเผยอออก เพราะกาวหมดสภาพแล้ว

 

ตัวอย่างสาเหตุที่ทำให้กีตาร์เสียงไม่ดี

กีตาร์อาจจะมีปัญหา เสียงไม่ดี นั้นมีหลายสาเหตุเช่น
1. คุณภาพไม้ของกีตาร์ไม่ดี เป็นกีตาร์ราคาถูก กรณีนี้ต้องทำใจ เพราะสามารถปรับแต่งได้ระดับหนึ่งเท่านั้น
2. ชิ้นส่วนใดๆ ของกีตาร์เริ่มมีปัญหาเมื่อใช้งานไปนานๆ เช่น คอกีตาร์โค้งงอ เอียง ทำให้เสียงแตก ดีดไม่ได้
3. กีตาร์บางตัว ตังสายต่ำกว่าคีย์ เมื่อเปลี่ยนไปตั้งค่าตามคีย์มาตรฐาน ก็ทำให้ตัวยึดสายเริ่มเปิดออก เพราะกาวหมดสภาพแล้ว สาย จะเริ่มสูงขึ้นจากตัวคอกีตาร์ เสียจะไม่น่าฟังและยังเล่นยากอีกด้วย
4. สายกีตาร์เพี้ยน
5. สายหมดสภาพแล้ว ต้องเปลี่ยนใหม่
6. เจ้าของกีตาร์เล่นไม่เป็น 555

 

แนวทางแก้ปัญหาแบบต่างๆ เมื่อกีตาร์เสียงไม่เพราะ

คอกีตาร์โค้งตรงกลางและแนวทางแก้ปัญหา

ปัญหานี้แก้ไขยากมาก จำเป็นจะต้องเปลี่ยนคอกีตาร์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ก็พอจะแก้ไขเบื้องต้นได้
1. ตัวอย่างอาการคอกีตาร์โก่งตรงกลาง จะเป็นตำแหน่งนี้ ซึ่งเมื่อจับคอร์ด ตีคอร์ด เสียงจะแตก บางคนทิ้งกีตาร์ไปเลย เพราะไม่รู้จะ แก้ไขอย่างไร


2. แนวทางการแก้ไขให้ปรับตั้งหย่องหลัง ให้สูงขึ้น ต้องหาพลาสติกมาทำเอง ปรับให้สูงขึ้นทีละนิด จนกว่า เสียงจะออกมาปกติ ตีคอร์ด แล้ว เสียงไม่แตก

 

สายกีตาร์สูงเกินไป

1. สายกีตาร์สูงจากตัวฟิงเกอร์บอร์ดมากเกินไป ทำให้เสียงไม่เพราะ จับคอร์ดยาก
2. ขนาดความสูงของสายกีตาร์เริ่มจากคอกีตาร์ประมาณเฟร็ตที่ 2 ต้องสามารถใช้ปิ๊กลอดได้


3. ส่วนความสูงของสายกีตาร์เฟร็ตใกล้ๆ กับตัวกีตาร์ประมาณเหรียญห้าบาท ลอดได้


4. จากที่กล่าวมาในข้อที่ 1 - 3 ต้องเป็นกีตาร์ที่คอไม่โก่งตรงกลาง ไม่เช่นนั้น จะต้องปรับตั้งหย่องหลังให้สูงขึ้น ตำแน่งสายกีตาร์ในข้อที่ 3 ก็จะสูงมาก ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยเปลี่ยนคอกีตาร์ แต่หากไม่เปลี่ยน ก็เหมาะสำหรับไว้เล่นกีตาร์แบบตีคอร์ด อย่างกีตาร์ในภาพด้านล่าง หากใช้โซโล่จะไม่เหมาะ เพราะสายสูง เล่นยาก


5. การเปลี่ยนหย่องหลัง ที่มีความสูงน้อยๆ จะไม่มีขาย จำเป็นจะต้องหาพลาสติกแข็งมาตัดทำหย่องหลังเอง หรือนำหย่องที่ใช้อยู่มาขัด ด้วยกระดาษทาย ค่อยๆ ขัด แล้วลองทดสอบ จนกว่าจะได้ระดับความสูงตามต้องการ จับคอร์ด ตีคอร์ดแล้ว เสียงมีความไพเราะขึ้น

 

หมอนรองสายกีตาร์เปิดออก กาวเสื่อมสภาพ

ในกีตาร์บางตัวนั้น ตัวหย่องหลังอาจจะไม่สูง แต่ตัวหมอนรองสายกีตาร์หรือสะพานสายกีตาร์ที่นำสายไปยึดไว้ เปิดออก กาวเสื่อม สภาพ ก็จะเผยอขึ้น ทำให้สายสูงขึ้น ปัญหานี้มักจะเกิดในกีตาร์ที่ตั้งสายหย่อนกว่าสายมาตรฐาน เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง เมื่อทำการปรับสายให้ได้เสียงตามาตรฐาน ปรากฏว่าเกิดแรงดึงมากขึ้น ทำให้ตัวสะพานสายเปิดออก ต้องหากาวตราช้างมาทาให้แน่น เหมือนเดิม

 

หากแก้ไขแล้วระดับสายยังสูงมากเกินไป เล่นยาก ก็จำเป็นต้องลดระดับความสูงชองหย่องหลัง (สีฟ้า) ให้ต่ำลง เพื่อให้สายต่ำลง แต่การแก้ปัญหาในลักษณะนี้ คอกีตาร์จะต้องไม่มีปัญหาโก่งตรงกลาง

 

ปัญหาอื่นๆ ที่มีผลต่อเสียงกีตาร์

ปัญหาดังที่กล่าวมาจะแก้ไขยากกว่าปัญหาต่อไปนี้ เช่น
1. สายกีตาร์เก่าแล้ว ไม่เคยเปลี่ยน ก็มีผลกับเสียงของกีตาร์ คุณภาพสายกีตาร์ก็มีส่วนโดยตรงเช่นกัน
2. สายกีตาร์ยังไม่อยู่ตัว ยังมีการยืดได้ กรณีเปลี่ยนสายใหม่ ดังนั้นต้องรอสักพัก
3. การขึ้นสายกีตาร์ใหม่ ให้ต้องม้วนสายให้ยาวไว้ก่อน เพื่อลดการยืดตัวของสาย และเผื่อสายขาด ก็อาจจะแก้ไขได้
4. ปัญหาเสียงกีตาร์เพี้ยน ปัจจุบันนี้การตั้งสายไม่ยาก มีแอปให้ดาวน์โหลดมากมาย พยายามปรับตั้งสายให้ได้มาตรฐานไว้ก่อน อย่า ให้หย่อนกว่าเสียงมาตรฐาน
5. ฝีมือในการเล่นกีตาร์ของเจ้าของ คนมีฝีมือในการเล่นกีตาร์ ความไพเราะจะต่างกัน แม้จะเล่นเพลงเดียวกัน เรื่องนี้ต้องฝึกฝน ต้องใช้ เวลา

 

กีตาร์สายเพี้ยน แตกที่ยากจะแก้ไข จะเป็นปัญหาที่เกิดจากไม้โก่ง พอง เพราะใช้ไม้คุณภาพต่ำมาทำกีตาร์ แต่หากเป็นกีตาร์ที่ดี มี ยี่ห้อ มักจะแก้ไขไม่ยาก เพราะไม่มีปัญหา เรื่องคอโก่ง เปลี่ยนสาย ตั้งสายก็ใช้ได้

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

06013 สารบัญหนังสือ มือใหม่ CorelDRAW 12

บทที่ 1 1
แนะนำโปรแกรม CorelDRAW 1
การเข้าโปรแกรม 1
การออกจากโปรแกรม 2
ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ 3
การใช้เมาส์ในการทำงาน 5
ปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมนี้ 6 บทที่ 2 7
การจัดการกับไฟล์ภาพ 7
การเริ่มต้นสร้างไฟล์ภาพใหม่ 7
การบันทึกหรือเซฟไฟล์ภาพ 9
การเปิดไฟล์ภาพ 9
การปิดไฟล์ภาพ 10
การลบไฟล์ภาพ 11
การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ 12 บทที่ 3 15
การใช้เครื่องมือช่วยในการวาดภาพ 15
แถบเครื่องมือ Toolbox 15
การใช้งานเครื่องมือต่างๆ 18
การใช้เครื่องมือสำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม (Ractangle Tool) 18
การวาดสี่เหลี่ยมด้วย 3 Point Rectangle Tool 20
การใช้เครื่องมือวงรี วงกลม (Ellipse Tool) 20
การวาดวงรีวงกลมด้วย 3 Point ellipse Tool 21
การใช้เครื่องมือวาดรูปหลายเหลี่ยม (Polygon Tool) 21
การใช้เครื่องมือสไปรัลทูล (Spiral Tool) 22
การใช้เครื่องมือวาดตาราง (Graph Paper Tool) 23
การใช้เครื่องมือหมุนภาพแบบอิสระ (Free Transform Tool) 42
การใช้เครื่องมือ Smudge Brush Tool 43
การใช้เครื่องมือ Rougher Brush Tool 43
การใช้เครื่องมือ Versual Secment Delete Tool 44
การใช้เครื่องมือ Smart Drawing Tool 45
การใช้เครื่องมือ Interactive Blend Tool 45
การใช้เครื่องมือ Interactive Contour Tool 46
การใช้เครื่องมือ Interactive Distortion Tool 47
การใช้เครื่องมือ Interactive Envelope Tool 48
การใช้เครื่องมือ Interactive Extrude Tool 49
การใช้เครื่องมือ Interactive Drop Shadow Tool 50
การใช้เครื่องมือ Interactive Transparency Tool 51
การใช้เครื่องมือดูดสีและระบายสี Eyedropper Tool & Paintbucket Tool 52
การใช้เครื่องมือระบายสีแบบพ่นหรือไล่น้ำหนักสี Interactive Fill Tool 53
การใช้เครื่องมือ Interactive Mesh Fill Tool 54 บทที่ 4 55
การจัดการกับภาพและข้อความในลักษณะต่างๆ 55
การเลือกภาพและข้อความ 55
การเลือกภาพหรือข้อความเพียงภาพเดียว 55
การเลือกมากกว่า 1 ภาพ 56
การจัดตำแหน่งภาพหรือข้อความ 58
การจัดตำแหน่งบนล่าง 58
การจัดตำแหน่งในทิศทางต่างๆ 59
การย้ายภาพหรือข้อความ 60
การย้ายโดยการกดปุ่มลูกศรที่แป้นพิมพ์ 60
การย้ายภาพด้วยเมาส์ 61
การย้ายภาพโดยอาศัยพิกัดค่า X, Y 64
การย้ายภาพด้วยคำสั่ง Position 65
การหมุนภาพหรือข้อความ 66
A. การหมุนภาพโดยใช้เมาส์ 66
B. การหมุนภาพโดยใช้คำสั่ง Rotate 67
การเบ๊หรือเอียงภาพ 68
A. การเบ๊หรือเอียงภาพด้วยเมาส์ 68
B. การเบ๊หรือเอียงภาพด้วยคำสั่ง Skew 69
การย่อขยายภาพหรือข้อความ 70
A. การย่อขยายภาพด้วยเมาส์ 70
B. การย่อขยายภาพด้วยคำสั่ง 71
การพลิกภาพหรือข้อความ 71
A. การพลิกภาพหรือข้อความโดยใช้เมาส์ 71
B. การพลิกภาพหรือข้อความโดยใช้คำสั่ง Mirror 72
การก็อปปี้ภาพหรือข้อความ 73
A. การก็อปปี้โดยกดปุ่มเครื่องหมายบวกที่แป้นพิมพ์ 73
B. การก็อปปี้ด้วยคำสั่ง Copy & Paste 74
การจัดการกับสีและเส้นขอบภาพหรือข้อความ 75
การระบายสีโดยคลิกเลือกสีจากจานสี 75
การระบายสีด้วยเครื่องมือ Fill Tool 76
Fountain Fill Dialog ระบายด้วยสีไล่น้ำหนัก 76
Pattern Fill Dialog ระบายสีด้วยสีลวดลาย 79
Texture Fill Dialog ระบายด้วยสีลายพื้นผิว 81
การจัดการกับเส้นขอบภาพหรือข้อความ 82
การลบภาพหรือข้อความ 83
แก้ปัญหาสระลอยในภาษาไทย 84 บทที่ 5 85
การสร้างภาพด้วยคำสั่งต่างๆ 85
การสร้างภาพด้วยคำสั่ง Combine 86
การสร้างภาพด้วยคำสั่ง Blend 86
การสร้างภาพด้วยคำสั่ง Blend แบบที่ 1 86
การสร้างภาพด้วยคำสั่ง Blend แบบที่ 2 89
การสร้างภาพด้วยคำสั่ง Blend แบบที่ 3. อ่านเพิ่มเติม..