ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใข้พูดถึงคนที่ได้สิ่งของที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง เลย ตาบอดได้แว่น หัวล้านได้หวี เพราะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย อย่างคนหัวล้านได้้หวีนั่นเอง ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

ตัวอย่าง :

การอยากได้สิ่งของที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง เหมือนตาบอดได้แว่น หัวล้านได้หวี ไม่ใช่เรื่องดี เพราะจะเป็นภาระในการต้องดูแล และมักจะโดนคนอื่นติฉินนินทา หากไปแย่งของคนอื่นมาครอบครอง

เราไม่ควรอยากจะได้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง เหมือนตาบอดได้แว่น หัวล้านได้หวี บางคนเก็บข้าวของ สมบัติบ้าเต็มบ้านไปหมด สร้างภาระในการดูแล เพราะของบางอย่างจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา

ตาบอดได้แว่น หัวล้านได้หวี เป็นสำนวนที่มักจะใช้กล่าวถึงคนที่มีแต่ความอยากได้สิ่งของต่างๆ มาเป็นของตนเอง ทั้งๆ ที่สิ่งของ เหล่านั้น ไม่มีประโยชน์กับตนเองเลย ได้มาแล้วก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้ ดังนั้นอะไรที่เราใช้ไม่ได้ ก็ควรให้คนอื่น หรือลง ประกาศขายเป็นของมือสอง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

หูป่าตาเถื่อน อยู่ห่างไกลไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะอยู่ห่างไกล จากที่เกิดเหตุ ตัดขาด จากโลกภายนอก เป็นพวก หูป่าตาเถื่อน อยู่ไกลมากยากจะรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที เพราะในสมัยโบราณนั้นการ ติดต่อสื่อสารไม่ได้สะดวกเหมือนเช่นปัจจุบันนี้ กว่าจะรับรู้เรื่องราวข่าวสาร ก็ต้องใช้เวลาอาจเป็นเดือนหรืออาจเป็นปีๆ อ่านเพิ่มเติม..