บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overbreed overbred overbred ขยายพันธ์ให้มาก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overbreed โอเวอบรีด / overbred โอเวอเบรด / overbred โอเวอเบรด /ขยายพันธ์ให้มาก, ขยายพันธ์มากเกิน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค This farm is forcing the female dogs to overbreed to sell the puppies.
คำอ่าน ดิส ฟาม อิส ฟอซซิง เดอะ ฟีเมล ด้อกสึ ทู โอเวอบรีด ทู เซล เดอะ พั๊บปิสึ
คำแปล ฟาร์มแห่งนี้/This farm กำลังบังคับ/is forcing สุนัขตัวเมีย/the female dogs ให้ขยายพันธ์ให้มาก (เกินกว่าที่ควรจะเป็น)/to overbreed เพื่อจะขายลูกสุนัข/to sell the puppies

 

ประโยค He overbreeds the dogs to make more money from selling the puppies.
คำอ่าน ฮี โอเวอบรีดสี เดอะ ด้อกสึ ทู เม้ก มอร มันหนิ ฟรอม เซลลิง เดอะ พั๊บปิสึ
คำแปล เขาเพาะพันธ์สุนักมากๆ (เกินธรรมชาติที่ควรจะเป็น)/He overbreeds the dogs เพื่อทำเงินให้มากขึ้น/to make more money จากการขายลูกสุนัข/from selling the puppies

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He overbred the dogs to make more money from selling the puppies last year.
คำอ่าน ฮี โอเวอเบรด เดอะ ด้อกสึ ทู เม้ก มอร มันหนิ ฟรอม เซลลิง เดอะ พั๊บปิสึ ลาสสะ เยีย
คำแปล เขาเพาะพันธ์สุนักมากๆ (เกินธรรมชาติที่ควรจะเป็น)/He overbred the dogs เพื่อทำเงินให้มากขึ้น/to make more money จากการขายลูกสุนัข/from selling the puppies เมื่อปีที่แล้ว / last year. เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has overbred the dogs to make more money from selling the puppies for many years.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส โอเวอเบรด เดอะ ด้อกสึ ทู เม้ก มอร มันหนิ ฟรอม เซลลิง เดอะ พั๊บปิสึ ฟอร แมนหนิ เยียสี
คำแปล เขาได้เพาะพันธ์สุนักมากๆ (เกินธรรมชาติที่ควรจะเป็น)/He has overbred the dogs เพื่อทำเงินให้มากขึ้น/to make more money จากการขายลูกสุนัข/from selling the puppies มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว/ for many years. เป็นเรื่องที่เขาได้ทำมาหลายปี แล้ว

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

breed / บรีด /สืบพันธ์, ขยายพันธ์