บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง preshrink preshrank preshrunk ทำให้หดตัวก่อน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

preshrink พรีชะริงขึ / preshrank พรีชะแรงขึ /preshrunk เพรสชะรังขึ / ทำให้หดตัวก่อน กริยานี้ใช้พูดถึงการทำให้ผ้าแบบต่างๆ หดตัว ก่อน ก่อนนำไปตัดเย็บทำเสื้อผ้า ซึ่งเสื้อผ้าที่ได้ จะไม่หดตัวแล้ว เพราะผ่านกระบวนการทำให้หดตัวแล้ว อีกทั้งจะทำให้สัดส่วนที่ได้ ไม่ผิด เพี้ยน ซึ่งเป็นปัญหาจากผ้าหดตัว จึงเกิดความผิดพลาดในการตัดเย็บ ผ้าย้วยหรือหดตัวอีก หลังจากใช้งาน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She preshrinks the fabric before sewing.
คำอ่าน ชี พรีชะริงสึ เดอะ ฟาฟบะหริก บีฟอร โซอิง
คำแปล หล่อนทำให้หดก่อน/She preshrinks (ทำให้ผ้า/the fabric หดก่อน) ก่อนนำไปเย็บ/before sewing (ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า เพือ่ป้อง กันไม่ให้สัดส่วนเพี้ยน เพราะผ้าหด)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She preshrank the fabric before sewing.
คำอ่าน ชี พรีชะแรงขึ เดอะ ฟาฟบะหริก บีฟอร โซอิง
คำแปล หล่อนทำให้หดก่อน/She preshrank (ทำให้ผ้า/the fabric หดก่อน) ก่อนนำไปเย็บ/before sewing (ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า เพือ่ป้อง กันไม่ให้สัดส่วนเพี้ยน เพราะผ้าหด)

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She had preshrunk the fabric before sewing.
คำอ่าน ชี แฮ่ด พรีชะรังขึ เดอะ ฟาฟบะหริก บีฟอร โซอิง
คำแปล หล่อนได้ทำให้หดก่อน/She preshrunk (ทำให้ผ้า/the fabric หดก่อน) ก่อนนำไปเย็บ/before sewing (ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า เพือ่ป้อง กันไม่ให้สัดส่วนเพี้ยน เพราะผ้าหด)

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

shrink /ชะริงขึ /หด ทำให้หด เหี่ยว
 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี การออกกำลังกาย ดูแลตัวเอง

การมีสุขภาพที่ดี ชีวิตก็มีความสุข เพราะไม่มีโรคภัยมากวนใจ แต่การดูแลสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งนัก น้อยคนจะสามารถควบคุมตัวเอง มีวินัยในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย และจิตใจ โดยเฉพาะในวัยที่ยังแข็งแรง เราก็มักจะทำร้ายต้วเองด้วยซ้ำไป อย่างการหักโหมทำกิจกรรมหรืองานหนักเสพของมึนเมาหรือกินอาหารมากเกินไป อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง fling flung flung โยน ขว้าง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น