ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงสิ่งของที่ไม่เข้ากันเลย หัวมังกุท้ายมังกร ส่วนหัวเหมือนบางอย่าง ส่วนท้ายก็เหมือนอีกอย่าง ดูแล้วไม่เข้ากัน สิ่งของในลักษณะนี้มักจะเป็นผลงานการสร้างโดยมือใหม่ ลงมือทำครั้งแรกผลที่ได้นั้น ก็อาจจะออกมาเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ออกว่าเป็นตัวอะไร หรือพอจะดูออกแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรมาผสมพันธ์กัน

ตัวอย่าง :

สำหรับมือใหม่ที่ลงมือทำสิ่งใดเป็นครั้งแรก โดยไม่เคยทำสิ่งนั้นมาก่อน ผลงานที่ได้ ก็มักจะดูแปลกแหวกแนวเป็นเรื่องปกติ อาจมีลักษณะ หัวมงกุท้ายมังกร แต่ละส่วน ดูแล้วไม่เข้ากันเลย ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ ไม่มีใครสามารถผลิตงานชิ้นแรก ออกมาได้สมบูรณ์ที่สุด ดูดีที่สุด คนทำบ้านเองครั้งแรก อาจจะกลายเป็นกระท่อม หรือกึ่งบ้านกึ่งกระท่อม เป็นลูกครึ่งก็ได้

เด็กตัวเล็กๆ ที่กำลังเริ่มฝึกการวาดภาพ ผลงานที่ได้ อาจดูแปลกผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็น เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติอย่างการวาดภาพสัตว์ อาจจะได้ภาพสัตว์แปลกๆ หัวมังกุท้ายมังกร วาดภาพหมา ส่วนหัวอาจจะเหมือนสัตว์ประเภทหนึ่ง ส่วนท้ายอาจจะเหมือนสัตว์อีกประเภทหนึ่ง ดูแล้วอาจจะไม่เหมือนหมา เสียทีเดียว ก็เป็นเรื่องปกติของเด็กน้อย

คนที่ทำอะไรแบบลวกๆ ไม่มีความตั้งใจ ผลงานที่ได้ก็มักจะออกมาแปลกๆ เป็นผลงานที่ไม่มีคุณภาพ ถ้าเป็นการประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งต่างๆ ก็อาจจะออกมา โดยมีหน้าตาแบบ หัวมังกุท้ายมังกร ส่วนประกอบต่างๆ ดูไม่เข้ากันเลย หากเป็นงานสำคัญก็มักจะทำให้เสียเวลาต้องมาตามแก้ไขในสิ่งที่คนผู้นั้นได้กระทำ ดังนั้นก่อนจะมอบหมายงานให้ผู้ใดรับผิดชอบ ก็ต้องเลือกคนให้เหมาะกับงานเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา เพราะงานบางอย่าง แม้ผลงานจะออกมาดูดี มีความเป็นศิลปะ แต่ก็อาจอสร้างภาระในการดูแลมากกว่าปกติ

อย่างการจัดสวน การแต่งบ้าน การปลูกต้นไม้ บางคนเน้นทำตามอารมณ์ ตามใจชอบ แขวนบ้าง ปลูกลงกระถางบ้าง ปลูกลงดินบ้าง ปลูกมุมนั้น มุมนี้ ขาดความเป็นระเบียบ งานในลักษณะนี้มีความเป็นศิลปะแบบเลอะๆ หัวมังกุท้ายมังกร จะเป็นสวนหรือจะเป็นเรือนเพาะชำ ก็ไม่แน่ใจ การดูแลในภายหลัง ย่อมจะสร้างภาระ สร้างปัญหาให้คนดูแล การรดน้ำ การใส่ปุ๋ยจะต้องใช้เวลามากกว่าการปลูกต้นไม้หรือจัดสวนที่เน้นความเรียบง่ายที่เรามักจะพบเห็นกันทั่วไปตามสวนสาธารณะต่างๆ

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง cut cut cut ตัด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น