บทความรวมตัวอย่างคำบุพบทในภาษาอังกฤษ 60 กว่าคำ ซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำพื้นฐานที่ใช้บ่อยๆ โดยเชื่อมคำนาม กริยา ประโยค วลี เข้าด้วยกัน มีหลายคำเช่น in, on, at, before เป็นตัว ในบทความนี้จะพยายามรวบรวมให้มากที่สุด พร้อมคำอ่าน คำแปล

 

ตัวอย่างคำบุพบทภาษาอังกฤษ

abaft/อะบาฟถึ/พ้นไปทางท้าย (เรือ), หันไปทางด้านท้าย, เลยท้า, หลัง, ช่วงหลัง
aboard/อะบอด/บนรถ, บนเรือ, บนเครื่องบน, บนรถไฟ
about/อะบาว/เกี่ยวกับ, เกือบ, รอบ, ใกล้ๆ, ราวๆ
above/อะโบฟ/เหนือ, บน, กว่า, สูงกว่า, ข้างบน
according to/แอคค๊อดดิ่ง ทู /ตามนั้นม ตามที่
across/อะครอสสึ/ข้าม, ผ่าน, ขวาง, พาด
against/อะเกนสึถึ/ตรงกันข้าม, เทียบกับ, ติดกับ, สู้, กับ
along/อะลอง/ตาม
amid/อะมิด/ท่ามกลาง, ระหว่าง, ตรงกลาง
among/อะมัง/ในหมู่, ท่ามกลาง, ในจำนวน
amongst/อะมังสึถึ/ท่ามกลาง, ระหว่าง, ในหมู่
around/อะราวถึ/รอบ, ประมาณ, ใกล้ๆ อ้อมรอบ
as/แอสสึ/เช่น
at/แอ้ท/ที่, ณ, ตรง, ถึง
away/อะเว/ไป, ออกห่าง, พ้นไป, หมดไป, ไม่อยู่
before/บีฟอร/ก่อน, อยู่หน้า, ข้างหน้า, ก่อนหน้า
behind/บะฮายถึ/ข้างหลัง, ล้าหลัง, หนุนหลัง, ช้ากว่า
below/บิโล/ใต้, ข้างใต้, ข้างล่าง, ต่ำกว่า, แย่กว่า, เลวกว่า
beneath/บินีธ/ใต้, ข้างใต้, ภายใต้, ด้านล่าง
beside/บิซาย/ข้าง, ข้างๆ, นอกจาก, ใกล้, เทียบกับ
besides/บีซายสึ/นอกจาก, นอกเหนือจาก, นอกจากนั้น, นอกเหนือจากนี้, อื่นใด
between/บิทวีน/ระหว่าง, ในระหว่าง, อยู่ระหว่าง, ขวางกลาง, คั่นกลาง
beyond/บิยอน/เกิน, นอกจาก, พ้น, โพ้น, ถัดไป, นอกจากนี้
but/บัท/แต่, เว้นแต่, นอกจาก
by/บาย/โดย, ข้าง, ข้างๆ, ใกล้ๆ
circa/เซอกา/ประมาณ, ราวๆ
concerning/คอนเซินนิง/เกี่ยวกับ, ในเรื่อง
despite/เดสสะไป๊/แม้จะมี
down/ดาว/ต่ำ, ตกต่ำ, แย่
during/ดูหริ่ง/ชั่วระยะเวลา, ในระหว่างเวลา, ระยะเวลา
except/เอ็กเซ่พถึ/นอกจาก, ไม่รวมถึง, ยกเว้น, นอกเหนือจาก
for/ฟอร/สำหรับ, เพื่อ, ให้, แก่, ถึง
from/ฟรอม/จาก, นับตั้งแต่, ตั้งแต่, นับแต่
in/อิน/ใน, ภายใน, เมื่อ
including/อินคลูดดิ่ง/รวมไปถึง, ตลอดจน
into/อินทู/เข้าไปข้างใน, เข้ามาข้างใน, กลายเป็น
like/ไลขึ/เช่น, ราวกัน, ปาน, เฉกเช่น, ดังว่า
next to/เน็ก สะ ทู/ข้างๆ, ข้าง
of/ออฟฝึ/ของ, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ
on/ออน/บน, ที่, ในเวลาที่, เกี่ยวกับ, ตาม
onto/ออนทู/เข้าใจ, รู้ถึง, ไปยัง
outside/เอาซาย/ภายนอก, รอบนอก
over/โอวเหว่อะ/มากกว่า, เหนือ, บน
past/พาสสะถึ/ผ่าน, เลย, ล่วง
per/เพอ/ต่อ(ต่อลิตร/ต่อกิโลเมตร/ต่อฃั่วโมง), ละ(ฃิ้นละ), โดย
plus/พลัส/บวก, เพิ่ม
since/ซินสึ/ตั้งแต่
through/ทรู/ผ่าน(เดินผ่าน), กระทั่ง, ตลอด
throughout/ทรูเอ๊า/ตลอด
till/ทิล/จนถึง, จรดเวลา, กระทั่ง, ยัน(สว่าง), จวบจน
to/ทู/ไป, ไปยัง, จนถึง, ไปสู่, แก่
toward/ทูเวิร์ด/ไปยัง, เนื่องจาก, ไปทาง, เกี่ยวกับ, ไปสู่
under/อันเด่อ/ใต้, ภายใต้, ภายใน, ล่าง,
underneath/อันเดอนีท/ข้างใต้, ข้างล่าง, ซ่อนอยู่ใต้
unless/อันเลส/นอกเหนือจาก
unlike/อันไลขึ/แตกต่าง, ไม่เหมือนกัน, ผิดกันกับ
until/อินทิล/จนถึง, กระทั่ง, ยัน(เช้า), จวบจน
upon/อับพอน/เมื่อ, บน, ในขณะ, ต่อไป, ก็แล้วแต่ via/เวีย,วายอา/โดยตรง(โอนเงินโดยตรงผ่าน), ผ่านทาง(ถนน, ), โดยทาง(ผ่านช่องทาง)
with/วิธ/กับ, ด้วย, โดย, ตาม, ในส่วน, เข้ากับ
within/วิธอิน/ภายใน, ใน, ข้างใน
without/วิธเอ๊า/ปราศจาก, ไม่มี, ไร้(ซึ่ง), ภายนอก


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

แนวทางใช้ไทม์ไลน์ใน Line ช่วยสร้างรายได้เพิ่ม

บทความแนะนำไอเดียสร้างรายได้เพิ่มด้วยการใช้ไทม์ไลน์ใน Line แชทยอดนิยม เพื่อช่วยหาลูกค้า สร้างฐานลูกค้า ช่วยขาย สินค้า สำหรับการทำธุรกิจในท้องถิ่น เช่น ร้านอาหาร ร้านเสริม สวย ร้านค้าที่ให้บริการต่างๆ อ่านเพิ่มเติม..



เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sink sank sunk จม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น