บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน as / แอสสึ / ตามที่ ราวกับ เหมือน เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตน เองได้

 

ความหมายของคำสันธาน as

คำสันธาน as / แอสสึ / ตามที่ , เหมือนกัน, ราวกับ, ประหนึ่ง, เหมือน เช่น ตามที่คุณเห็น เขาเป็นคนขี้เกียจ คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อ ความหรือประโยคเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน as เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : He lost his job as he is lazy.
คำอ่าน :ฮี ลอดสะถึ ฮิดสึ จ้อบ แอสสึ ฮี อิสสึ เล้สี่
คำแปล : เขาตกงาน/He lost his job เพราะว่า/ as เขาเป็นคนขี้เกียจ/he is lazy. ใช้ as ในความหมายว่า เพราะ เพราะว่า
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He lost his job. เขาตกงาน
- He is lazy. เขาเป็นคนขี้เกียจ
- He lost his job as he is lazy.

 

ตัวอย่างประโยค : I have to go now as I have an appointment.
คำอ่าน : ไอ แฮ่ฟฝึ ทู โก นาว แอสสึ ไอ แฮฟ แอน แอ๊บพ้อยเถ่อะเมนถึ
คำแปล : ฉันต้องไปในตอนนี้ หรือฉันต้องไปแล้ว/I have to go now เนื่องจาก/as ฉันมีนัดหมาย I have an appointment. ใช้ as ในความหมายว่า เนื่องจาก หรือ เพราะว่า ก็ได้
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I have to go now. ฉันต้องไปแล้ว หรือ ฉันต้องไปตอนนี้
- I have an appointment. ฉันมีนัดหมาย
- I have to go now as I have an appointment.

 

ตัวอย่างประโยค : As I walked to school, I saw the car accident.
คำอ่าน : แอสสึ ไอ วอก ทู สะกูล, ไอ ซอ เดอะ คาร แอ๊กซิเดนถึ
คำแปล :ในขณะที่/As ฉันเดินไปโรงเรียน I walked to school, ฉันเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์/I saw the car accident. ใช้ as ในความหมายว่า ขณะที่
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I walked to school. ฉันเดินไปโรงเรียน
- I saw the car accident. ฉันเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือ ฉันเห็นรถยนต์ชนกัน ชนคน ชน....
- As I walked to school, I saw the car accident.

 

ตัวอย่างประโยค : He will be the teacher as his father does.
คำอ่าน :ฮี วิล บี เดอะ ที้เฉ่อะ แอสสึ ฮิสสึ ฟ้าเท่อะ ดาสสึ
คำแปล :เขาจะเป็น/He will be ครู/ the teacher เหมือน/as พ่อของเขา /his father does. ใช้ as ในความหมายว่า เหมือน ตามอย่าง อย่างที่
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He will be the teacher. เขาจะเป็นครู
- His father is the teacher. พ่อของเขาเป็นครู
- He will be the teacher as his father does.

 

ตัวอย่างประโยค : He doesn't succeed in life as his sister does.
คำอ่าน :ฮี ดาสซึน ซักซี้ด อิน ไล้ฝึ แอสสึ ฮิสสึ ซิสสะเตอ ดาสสึ
คำแปล : เขาไม่/He doesn't ประสบความสำเร็จในชีวิต/succeed in life เหมือน/as พี่สาวของเขา/his sister does. ใช้ as ในความหมายว่า เหมือน
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He doesn't succeed in life. เขาไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต
- His sister succeeds in life. พี่สาวของเขาประสบความสำเร็จในชีวิต
- He doesn't succeed in life as his sister does.

 

ตัวอย่างประโยค : He looks curious as he is a child.
คำอ่าน :ฮี ลุ้กสึ คิ้วเรียส แอสสึ ฮี อีส สะ ชาย
คำแปล :เขาดู/He looks อยากรู้อยากเห็น/curious เหมือน/as เขาเป็นเด็ก/he is a child. ใช้ as ในความหมายว่า เหมือน
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He looks curious. เขาดูอยากรู้อยากเห็น
- He is a child. เขาเป็นเด็ก (น้อย)
- He looks curious as he is a child.

 

ตัวอย่างประโยค : He eats very much as he doesn't eat anything for days.
คำอ่าน :ฮี อี้ดสึ เว้ริ มัชฉุ แอสสึ ฮี ดาสซึน อี้ด แอ้นนีซิง ฟอร เดสึ
คำแปล :เขากิน/He eats เยอะมาก/very much ราวกับ/ยังกับ/อย่างกับว่า/as เขาไม่ได้/he doesn't กินอะไรเลย/ eat anything มาหลายวัน/for days. ใช้ as ในความหมายว่า ประหนึ่ง หรือ ราวกับ หรือ อย่างกับ หรือ ยังกับ
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He eats very much. เขากินเยอะมาก
- He doesn't eat anything for days. เขาไม่ได้กินอะไรมาหลายวัน
- He eats very much as he doesn't eat anything for days.

 

ตัวอย่างประโยค : It is a good job as you want.
คำอ่าน :อิด อีส สะ กู๊ด จ้อบ แอสสึ ยู ว้อนถึ
คำแปล : มันเป็น/It is ผลงานที่ดี/ a good job ตามที่/as คุณต้องการ/you want. ใช้ as ในความหมายว่า ตามที่ ตาม
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- It is a good job. มันเป็นผลงานที่ดี หรือ เป็นผลงานที่ดี
- You want a good job. คุณต้องการผลงานที่ดี
- It is a good job as you want.

 

ตัวอย่างประโยค : He spends his life as his father guides.
คำอ่าน :ฮี สะเปนสึ ฮิสสึ ไล้ฝึ แอสสึ ฮิสสึ ฟาเท่อะ ไกสึ
คำแปล :เขาใช้ชีวิต/He spends his life ตามที่/as พ่อของเขา/his father ชี้แนะ/ guides. ใช้ as ในความหมายว่า ตามที่ อย่างที่
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He spends his life. เขาใช้ชีวิตของเขา
- His father guides. พ่อของเขาชี้แนะแนวทาง
- He spends his life as his father guides.

 

ตัวอย่างประโยค : As you see, he is very lazy.
คำอ่าน : แอสสึ ยู ซี, ฮี อิสสึ เว้หริ เล้สี่
คำแปล :อย่างที่/As คุณเห็น/ you see, เขาเป็นคนขี้เกียจมาก/he is very lazy. ใช้ as ในความหมายว่า อย่างที่
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- You see him. คุณเห็นเขา (เห็นความเป็นไป เห็นพฤติกรรมของเรา หรือเห็นตัวตนของเขา)
- He is very lazy. เขาเป็นคนขี้เกียจมาก
- As you see, he is very lazy.

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ใช้แอพ แผนที่ในมือถือ Android ช่วยนำทาง

บทความแนะนำวิธีใช้แอพแผนที่หรือ Maps ในมือถือหรือแท็บเล็ต Android ช่วยนำทาง หรือหาตำแหน่งของตัวเองในขณะนั้น หลายคนมีรถขับ มีมือถือดีๆ อย่างน้อยก็มือถือ Android พวก Samsung ทั้งหลาย แต่ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเลย โดยเฉพาะแอพดีๆ อย่าง Maps ช่วยนำทางกลับบ้าน หลายคนก็ยอมทขับหลงทางให้เปลืองน้ำมันเล่น โดยเฉพาะบนเขาใหญ่ จากปากช่องข้ามไปยังจังหวัดปราจีนบุรีหรือนครนายก หลงทางกันทุกวัน รถดีๆ คนขับดูมีตังค์ทั้งนั้นเลย อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง resell resold resold ขายอีกรอบ ขายต่อ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น