บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน in case /อิน เคสสึ / เผื่อ, เผื่อว่า, ในกรณีที่ เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบ ต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยค ของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน in case

คำสันธาน in case / อิน เคสสึ / เผื่อ, เผื่อว่า, ในกรณีที่ เช่น เขานำร่มติดตัวไปด้วย เผื่อว่า ฝนตก

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน in case เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : He tells the truth in case she forgives him.
คำอ่าน : ฮี เทลสึ เดอะ ทะรู่ด อิน เคสสึ ขี ฟอรกี้ฟสึ ฮิม
คำแปล : เขาบอกความจริง/He tells the truth เผื่อว่า/ in case เธอจะยกโทษให้เขา / she forgives him. โครงสร้างประโยค แบบ V1 (He tells) / in case / v1(she forgives)
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He tells the truth. เขาบอก หรือ พูดความจริง
- She forgives him. เธอยกโทษให้เขา
- He tells the truth in case she forgives him.

 

ตัวอย่างประโยค : She brings an umbrella in case it rains.
คำอ่าน : ชี บริงสึ แอน อัมบะแรลหล่า อิน เคสสึ อิด เรนสึ
คำแปล :เธอนำร่มมาด้วย /She brings an umbrella เผื่อว่า /in case ฝนตก /it rains. โครงสร้างประโยคแบบ V1 / in case / v1
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She brings an umbrella. เธอนำร่มไปด้วย
- It rains. ฝนตก
- She brings an umbrella in case it rains.

 

ตัวอย่างประโยค : He brings the sleeping bag in case the weather is very cold.
คำอ่าน :ฮี บริงสึ เดอะ สะลี้บปิง แบ้ก อิน เคสสึ เดอะ เว้ทเต่อะ อิสสึ เว้ริ โคลถึ
คำแปล : เขานำถุงนอนมาด้วย /He brings the sleeping bag เผื่อว่า /in case อากาศหนาวเย็นมาก /the weather is very cold. โครงสร้างประโยคแบบ V1 / in case / v1
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He brings the sleeping bag. เขานำถุงนอนไปด้วย
- The weather is very cold. อากาศหนาวเย็นมาก
- He brings the sleeping bag in case the weather is very cold.

 

ตัวอย่างประโยค : She brings the shoes in case she wants to work out.
คำอ่าน : ขี บริงสึ เดอะ ชูสึ อิน เคสสึ ชี ว้อนสึ ทู เวิ้กเอ๊าถึ
คำแปล : เธอนำร้องเท้ามาด้วย /She brings the shoes ในกรณีที่ /in case เธอต้องการออกกำลังกาย /she wants to work out. โครงสร้างประโยคแบบ V1 / in case / v1
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She brings the shoes. เธอนำร้องเท้าไปด้วย
- She wants to work out. เธออยากออกกำลังกาย
- She brings the shoes in case she wants to work out.

 

ตัวอย่างประโยค : He always borrows the money from his sister in case he has no money.
คำอ่าน :ฮี ออลเวสึ บอโรวสึ เดอะ มั้นหนี่ ฟรอม ฮิสสึ ซิสสะเตอะ อิน เคสสึ ฮี แฮสสึ โน มั้นหนี่
คำแปล : เขามักจะ /He always ยืมเงิน /borrows the money จากพี่สาวของเขา /from his sister ในกรณีที่ /in case เขาไม่มี เงิน /he has no money. โครงสร้างประโยคแบบ V1 / in case / v1
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He always borrows the money from his sister. เขามักจะยืมเงินจากพี่สาวอยู่เสมอ
- He has no money. เขาไม่มีเงิน
- He always borrows the money from his sister in case he has no money.

 

ตัวอย่างประโยค : They will stand by you in case you need some help.
คำอ่าน : เด วิล สะแตน บาย ยู อิน เคสสึ ยู นี้ด ซัม เฮลผึ
คำแปล :พวกเขาจะอยู่เคียงข้างเธอ /They will stand by you ในกรณีที่/ in case เธอต้องการความช่วยเหลือ /you need some help. โครงสร้างประโยคแบบ V1 / in case / v1
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- They will stand by you. พวกเขาจะอยู่เคียงข้างเธอ
- You need some help. คุณต้องการความช่วยเหลือ
- They will stand by you in case you need some help.

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เรื่องสำคัญต้องรู้ก่อนคิดจะ เลี้ยงสุนัข

การเลี้ยงสุนัขมีทั้งข้อดีข้อเสีย ที่จำเป็นต้องรู้ เพราะสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง เป็นสิบปี บางตัวเกือบยี่สิบปี แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากันการที่สุนัขสร้างปัญหาหรือภาระด้านอื่น อย่างการทำร้ายคนอื่น หรือแม้แต่ทำร้ายเจ้าของบ้าน เมื่อนั่นก็จะสร้างความทุกข์อย่างมาก อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง clothe /clothed clad /clothed clad แต่งตัว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น