หากมีหมาหลายตัว การให้อาหารด้วยเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องใช้หลายเครื่อง อาจจะประโยชน์ทำถาดรับอาหารแทนของเดิมให้เป็นถาดที่มีจำนวนรูเท่ากับจำนวนสุนัขแล้วทำท่อยางให้อาหารไหลไปลงจาน แยกแต่ละตัว ป้องกันสุนัขแย่งกันกินอาหาร หรือกัดกัน

 

กรณีไม่อยู่บ้านหลายวัน และมีน้องหมาหลายตัว หากใช้เครื่องให้อาหารอัตโมัติซึ่งจะรองรับได้แค่ตัวเดียว หากมีสุนัขหลายตัวก็จะกัดกันแน่นอน

 

การแก้ปัญหาสามารถจัดการได้ง่ายๆ โดยเปลี่ยนถาดรับอาหาร โดยดัดแปลงง่ายๆ ด้วยการตัดหัวขวดน้ำขนาด 6 ลิตรมาใช้แทน แล้วใช้สายยางเพื่อรับอาหาร ให้อาหารเม็ดไหลไปลงถ้วยของใครของมัน ให้นำที่ให้อาหารไปไว้ในที่สูง ป้องกันสุนัขชนล้ม และทำสายส่งอาหารให้ยาวพอสมควร ไม่ให้สามารถแย่งกันได้ จานหรือถ้วยใส่อาหารจะต้องมีน้ำเลี้ยงไว้ด้วยป้องกันมดมาแย่งอาหาร

 

กรณีไม่อยู่บ้านหลายวัน วันธรรมดา อาจจะต้องไปทำงานไกลบ้าน ต่างจังหวัด ก็จำเป็นจะต้องให้อาหารด้วยวิธีนี้ เพื่อป้องกันการแย่งอาหารกัน ป้องกันการกัดกัน ไม่เช่นนั้นตัวที่แข็งแรงก็จะได้กินแค่ตัวเดียว