บันทึกเสียงของเราเอง เพื่อนำไปใช้ในสไลด์ของ PowerPoint 2007
1. คลิก Record Sound
2. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์
3. คลิกปุ่ม บันทึกเสียง เพื่อเริ่มต้นบันทึกเสียงของเราเอง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ