บันทึกเสียงของเราเอง เพื่อนำไปใช้ในสไลด์ของ PowerPoint 2007
1. คลิก Record Sound
2. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์
3. คลิกปุ่ม บันทึกเสียง เพื่อเริ่มต้นบันทึกเสียงของเราเอง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สอน ทำนามบัตรด้วย PhotoScape

โปรแกรม PhotoScape อาจจะไม่ใช่โปรแกรมไว้ทำนามบัตรโดยเฉพาะ แต่ผู้เขียนก็อยากจะทำบทความนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชอบใช้งานโปรแกรมนี้ ถนัดกับการใช้งานอยู่แล้ว การต่อยอดย่อมจะง่ายกว่าการศึกษาโปรแกรมใหม่ อ่านเพิ่มเติม..