Sponsored Ads

เป็นโปรแกรมบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ ใน Windows Vista ก่อนจะใช้งานก็จัดการต่อไมโครโฟนกับเครื่องจะให้ ดีให้ต่อผ่านมิกเซอร์อีกที จะควบคุมเสียงรบกวนได้ ส่วนการใช้งานก็ไม่ยาก แต่ในโน้ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ มีระบบเสียงดีมาก บางเครื่องไม่จำเป็นต้องใช้
1. ไมโครโฟน
2. ต่อไมโครโฟลนกับตัว Mixer
3. จากตัว Mixer เข้าการ์ดเสียง
4. คลิกปุ่ม Start Recording เริ่มอัดเสียง
5. คลิกปุ่ม Stop Recording เพื่อหยุดบันทึกเสียง
6. บันทึกงานเก็บไว้โดยคลิกปุ่ม Save

 

 

Sync Center
โปรแกรมช่วยในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น ถ่ายโอนเพลง วิดีโอลงมือถือหรือเครื่องเล่น mp3

 


Sponsored Ads