เป็นโปรแกรมช่วยบันทึกเสียง โดยต่อไมค์กับช่อง Mic ด้านหลังเครื่อง แล้วใช้โปรแกรมนี้ บันทึกเสียง จะให้ดีต้องต่อไมค์ผ่านมิกเซอร์จึงจะได้คุณภาพเสียงที่ดี
วิธีการบันทึกเสียง
1. ต่อไมโครโฟนกับช่อง Mic (ช่องสีชมพูอ่อน) ด้านหลังเครื่องให้เรียบร้อย
2. เข้าโปรแกรม Sound Recorder
3. คลิกเมนู File>>Properties
4. คลิกปุ่ม Convert Now
5. คลิกเลือกค่าต่างๆ เพื่อกำหนดคุณภาพของเสียง ตรงนี้ก็ต้องทดลองกันเอาเองว่า ต้องการ ระดับไหน มีให้เลือกหลายแบบเช่น CD Quality คุณภาพเสียงเท่ากับเสียงจากซีดีเพลง
6. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK
7. คลิกปุ่ม Record เพื่อเริ่มบันทึกเสียงได้ตามต้องการ

ค้นหาไฟล์เสียงมาใช้งาน
เป็นการค้นหาไฟล์เสียงแบบ Wav มาใช้งาน

1. ใช้โปรแกรม Search ช่วยค้นหา โดยพิมพ์ *.WAV
2. รายชื่อไฟล์เสียงที่ได้ค้นพบ ให้เลือกบางส่วน แล้วก็อปปี้ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใหม่
3. จากตัวอย่างได้ก็อปปี้ไปไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ WaveFile

ตัวอย่างการตัดต่อไฟล์เสียง
1. คลิก File>>Open
2. คลิกเลือกไฟล์เสียงแบบ WAV
3. คลิกปุ่ม Open
4. การตัดบางส่วนของเสียงออกไป สามารถทำได้ 2 แบบ เช่น เลื่อนแถบเสียงไปยังจุดที่ต้องการ ตัดเสียง จากตัวอย่างต้องการตัดเสียงก่อนหน้านั้นออกไป ที่วงกลมไว้
5. ให้คลิกเมนู Edit>>Delete Before Current Position
6. ถ้าเลือกคำสั่ง Delete After Current Position จะเป็นการลบถัดจากนั้น เสียงในส่วนนี้ที่ทำ วงรีไว้
7. การตัดเสียงแบบนี้เหมาะสำหรับการทำริงโทน เช่นต้องการเสียงกลางๆ เพลง ก็ต้องตัดท่อน หน้า และท่อนหลังออกไป เป็นต้น
8. ในการนำไปใช้งานจะใช้คำสั่ง File>>Save As... เพื่อบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ ไฟล์ต้นฉบับก็ยัง อยู่เหมือนเดิม สมบูรณ์เหมือนเดิม


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ติดตั้งแอป ตั้งค่าแอปเพื่อสั่งงานด้วยเสียงในมือถือ Android

บทความสอนวิธีตั้งค่าการใช้เสียงพูดสั่งงานหรือให้มือถือ Android ทำงานต่างๆ ซึ่งมือถือ Android ที่มาจากร้านส่วนใหญ่จะยังไม่มีการตั้งค่าในส่วนนี้ บางยี่ห้อ บางรุ่น ต้องมาติดตั้งแอบและตั้งค่าอีกพอสมควร โดยเฉพาะในมือถือราคาประหยัด ซึ่งจะตัดทอนหลายอย่างออกไป อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง fling flung flung โยน ขว้าง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น