เป็นโปรแกรมช่วยบันทึกเสียง โดยต่อไมค์กับช่อง Mic ด้านหลังเครื่อง แล้วใช้โปรแกรมนี้ บันทึกเสียง จะให้ดีต้องต่อไมค์ผ่านมิกเซอร์จึงจะได้คุณภาพเสียงที่ดี
วิธีการบันทึกเสียง
1. ต่อไมโครโฟนกับช่อง Mic (ช่องสีชมพูอ่อน) ด้านหลังเครื่องให้เรียบร้อย
2. เข้าโปรแกรม Sound Recorder
3. คลิกเมนู File>>Properties
4. คลิกปุ่ม Convert Now
5. คลิกเลือกค่าต่างๆ เพื่อกำหนดคุณภาพของเสียง ตรงนี้ก็ต้องทดลองกันเอาเองว่า ต้องการ ระดับไหน มีให้เลือกหลายแบบเช่น CD Quality คุณภาพเสียงเท่ากับเสียงจากซีดีเพลง
6. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK
7. คลิกปุ่ม Record เพื่อเริ่มบันทึกเสียงได้ตามต้องการ

ค้นหาไฟล์เสียงมาใช้งาน
เป็นการค้นหาไฟล์เสียงแบบ Wav มาใช้งาน

1. ใช้โปรแกรม Search ช่วยค้นหา โดยพิมพ์ *.WAV
2. รายชื่อไฟล์เสียงที่ได้ค้นพบ ให้เลือกบางส่วน แล้วก็อปปี้ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใหม่
3. จากตัวอย่างได้ก็อปปี้ไปไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ WaveFile

ตัวอย่างการตัดต่อไฟล์เสียง
1. คลิก File>>Open
2. คลิกเลือกไฟล์เสียงแบบ WAV
3. คลิกปุ่ม Open
4. การตัดบางส่วนของเสียงออกไป สามารถทำได้ 2 แบบ เช่น เลื่อนแถบเสียงไปยังจุดที่ต้องการ ตัดเสียง จากตัวอย่างต้องการตัดเสียงก่อนหน้านั้นออกไป ที่วงกลมไว้
5. ให้คลิกเมนู Edit>>Delete Before Current Position
6. ถ้าเลือกคำสั่ง Delete After Current Position จะเป็นการลบถัดจากนั้น เสียงในส่วนนี้ที่ทำ วงรีไว้
7. การตัดเสียงแบบนี้เหมาะสำหรับการทำริงโทน เช่นต้องการเสียงกลางๆ เพลง ก็ต้องตัดท่อน หน้า และท่อนหลังออกไป เป็นต้น
8. ในการนำไปใช้งานจะใช้คำสั่ง File>>Save As... เพื่อบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ ไฟล์ต้นฉบับก็ยัง อยู่เหมือนเดิม สมบูรณ์เหมือนเดิม


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ปริ๊นต์เส้นบรรทัด ทำสมุดด้วย PhotoScape ประหยัดกว่าซื้อสมุดสำเร็จรูป

กระดาษ A4 1 รีม มี 500 แผ่น ราคาไม่เกิน 100 บาท ถ้าเอามาทำสมุดไว้ใช้เอง จะประหยัดเงินกว่า การซื้อสมุดสำเร็จรูป การทำสมุดเอง ง่ายๆ อาจไม่ต้องทำรูปเล่มสวยงาม แค่ทำบรรทัดเพื่อความสะดวกในการเขียน ก็พอแล้ว อ่านเพิ่มเติม..