ความหมาย : สำนวนนี้ใช้ในความหมายเดียวกับคำว่า บุญคุณ แต่อาจใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้จักบุณคุณคน ไม่รู้จัก ข้าวแดงแกงร้อน ที่เคยได้กิน หรือใช้ในความหมายตรงกันข้าม คนนี้เป็นคนดี รู้จักข้าวแดงแกงร้อน จึงทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง

ตัวอย่าง :

คนเห็นแก่ตัวมักจะไม่รู้จัก ข้าวแดงแกงร้อน ไม่เคยใส่ใจว่าใครเคยมีบุณคุณ หรือเคยช่วยเหลือตัวเอง และบางคนก็ทำให้ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเดือดร้อน เช่น ลักขโมยข้าวของในบ้าน

นาย ทองก้อน ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง มีชีวิตที่ดี เพราะความเป็นคนที่รู้จัก ข้าวแดงแกงร้อน ใครเคยมีบุญคุณก็ไม่ลืมแลเให้ความช่วยเหลือยามเดือดร้อน เพราะตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

การเป็นคนรู้จักข้าวแดงแกงร้อน เป็นคุณสมบัติสำคัญของคนดี รู้จักบุญคุณคน กตัญญูกตเวที ยอมจะเป็นคนที่เจริญต่อไปในภายภาคหน้า ทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วิธีซ่อมคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองเบื้องต้น

วิธีซ่อมคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์สามารถทำเองได้ เมื่อมีปัญหาในการใช้งาน เช่น กดปุ่มใดๆ แล้วค้าง หรือบางปุ่มใช้ไม่ได้ ปัญหาหลัก จะเกิดจากฝุ่นและความชื้นบางครั้งถูกน้ำโดยตรง อย่างของผู้เขียนถูกแช่น้ำ แมวฉี่ใส่ ละอองฝน ก็ต้องลองซ่อมกันหน่อย อ่านเพิ่มเติม..