ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงความผิดพลาด ความพ่ายแพ้ ไม่มีใครจะแพ้ตลอดไป หากยังสู้ต่อ วันพระไม่ได้มีหนเดียว การต่อสู้ การแข่งขัน ย่อมมีแพ้ชนะสลับกันไป ยังมีโอกาสแก้ตัว แก้ไข เพื่อให้มีโอกาสได้รับชัยชนะใน อนาคต

ตัวอย่าง :

เมื่อประสบความพ่ายแพ้ ผิดพลาด ล้มเหลวในการทำอะไรก็ตาม จงเตือนตัวเองว่า วันพระไม่ได้มีหนเดียว ชีวิตของคนเราก็ เป็นแบบนี้ อาจจะเจอกับความผิดพลาดบ้าง พ่ายแพ้บ้าง แต่หากยังสู้ต่อ ไม่ท้อถอย ก็ยังมีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้

การเอาชนะตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด พ่ายแพ้คนอื่นไม่เป็นไร วันพระไม่ได้มีหนเดียว หากพัฒนาตนเอง ก็มีโอกาสกลับมา ชนะได้ แต่หากพ่ายแพ้ใจตัวเองแล้ว ก็ยากจะมีโอกาสชนะ เพราะเมื่อใจไม่สู้แล้ว จะทำอะไรก็ยากจะประสบความสำเร็จ

การแข่งขันทุกอย่างย่อมมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดา แต่ วันพระไม่ได้มีหนเดียว ความผิดพลาดหรือความพ่ายแพ้ เพียงครั้ง เดียวไม่อาจจะตัดสินอนาคตทั้งหมดได้ ตราบยังมีลมหายใจก็มีโอกาสชนะ เพียงแต่เมื่อแพ้แล้วก็ต้องรู้จักยอมรับความพ่ายแพ้ และหาทางปรับปรุงตนเอง บางคนแพ้ไม่เป็น แพ้แล้วพาล หรือเอาแต่เก็บมาคิด โทษตัวเองและผู้อื่น ชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

คำบุพบทบอกตำแหน่ง Preposition of Position ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความแนะนำให้รู้จักคำบุพบทบอกตำแหน่ง (Preposition of Position) เช่น top /ทอป/ด้านบน คำว่า top จะเป็น ตัวอย่างของคำบุพบทบอกตำแหน่งให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน พร้อมตัวอย่างคำบุพบท คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง handwrite handwrote handwritten คัดลายมือ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น