ไดรว์ C: (ออกเสียงไดรว์ซี) เป็นไดรว์สำคัญที่ต้องทำความรู้จัก เพราะในการติดตั้ง Windows 7 และการทำงานต่างๆ ไฟล์งานที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเจ้าของเครื่อง ไฟล์ที่ดาวน์ โหลดจากอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ จะถูกจัดเก็บไว้ในนี้ จึงต้องรู้ไส้รู้พุงไดรว์นี้พอสมควร

 

เมื่อรู้จักไดรว์ C: เป็นอย่างดีแล้ว ก็จะรู้ว่าไฟล์ต่างๆ ในเครื่องนั้นอยู่ที่ไหน แอบซ่อนไฟล์อะไรไว้ ตามหาได้ไม่ยาก ดูข้อมูลเจ้าของเครื่อง ไฟล์ใดเป็นไฟล์สำคัญ ไฟล์ใด สามารถลบ แก้ไขได้บ้าง กรณีโปรแกรม Windows มีปัญหาต้องลงโปรแกรมใหม่ ก็จะรู้ว่ามีไฟล์อะไรบ้างที่ต้องก็อปปี้เก็บไว้และไฟล์เหล่านั้นอยู่ที่ไหน
1. คลิกไดรว์ C:
2. ถ้าเครื่องนั้นๆ ติดตั้ง Windows 7 ไว้ในไดรว์ C: ก็จะมีโฟลเดอร์ต่างๆตามนี้
- Program FIles เก็บไฟล์ของโปรแกรมต่างๆ ที่มีการติดตั้งลงใน Windows 7 ทั้งที่เป็นโปรแกรมเสริมของ Windows และโปรแกรมอื่นๆ แต่การลบโปรแกรมออกไปจาก เครื่อง ห้ามลบโฟลเดอร์เหล่านี้ตรงๆ ต้องใช้โปรแกรมถอนการติดตั้งเท่านั้น
- User โฟลเดอร์เก็บไฟล์ของผู้ใช้เครื่อง ไฟล์งานต่างๆ ที่เราสร้างขึ้นมา ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะถูกเก็บไว้ที่นี่ กรณี Windows 7 มีปัญหาต้องลบและลงโปรแกรม ใหม่ ให้ก็อปปี้โฟลเดอร์นี้ทั้งโฟลเดอร์ไปเก็บไว้ก่อนเลย การมานั่งเลือกอาจจะเสียเวลา เอาไปทั้งก้อนเลย แล้วค่อยไปนั่งคัดแยกไฟล์ในภายหลัง
- Windows ไฟล์ระบบต่างๆ ของ Windows 7 จะอยู่ในนี้ บางไฟล์หากเผลอลบไปแล้ว Windows อาจจะมีปัญหาได้ โฟลเดอร์นี้จึงปล่อยให้เค้าอยู่เงียบๆ ตามลำพัง ไม่รู้จัก ไม่ต้องทักทาย เดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่


5. ในโฟลเดอร์ชื่อ Windows มีอยู่โฟลเดอร์หนึ่งที่ควรเข้าไปดูบ้างก็คือ Temp ไฟล์ขยะหรือไฟล์ที่เกิดขึ้นขณะโปรแกรมบางตัวถูกเรียกใช้งานจะถูกสร้างขึ้นมา และเก็บไว้ใน โฟลเดอร์นี้ ถ้ามีไฟล์ขยะมากเกินไป ก็ลบออกไป ไม่มีปัญหา แต่ห้ามลบโฟลเดอร์ชื่อ Temp