บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ไม่ดูดำดูดี ไม่ดูแล ไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดเพื่อตำหนิ หรือว่ากล่าวบุคคลใดที่ทอดทิ้งไม่ดูแลคนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ อย่างการ ไม่ดูดำดูดี ลูกหลานของตนเอง หรือพ่อแม่ ไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ซึ่งบางคนก็ทอดทิ้งลูก ส่วนลูกบางคนก็ทอดทิ้งพ่อแม่ อ่านเพิ่มเติม..