บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

แมวเฝ้าปลาย่าง ฝากสิ่งของกับคนที่ต้องการสิ่งนั้น ยากจะปลอดภัย

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้สอนให้ระวังในเรื่องการให้ความไว้วางใจคนอื่นให้กระทำการใดๆ แทนตน หรือดูแลบางสิ่งบางอย่างแทนตนเอง หากคนๆ นั้นมีความชอบในเรื่องนั้น สิ่งนั้น ก็ย่อมจะเกิดปัญหาตามมา เหมือนให้ แมวเฝ้าปลาย่าง ก็คงจะไม่เหลือ เพราะแมวกับปลาเป็นของคู่กัน อาหารโปรด มีหรือที่จะอดใจไหว อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outdrink outdrank outdrunk ดื่ม (แอลกอฮอ) มากกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น