บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น ทำสิ่งไม่ดีให้เด็กหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเห็น

ความหมาย : การกระทำสิ่งที่ไม่ดี เป็นตัวอย่างไม่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน หรือผู้น้อย ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง เป็นส่งที่ไม่ควรกระทำ เพราะอาจจะเกิดการเลียนแบบ พฤติกรรมหรือการกระทำนั้นๆ อ่านเพิ่มเติม..