บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วันโกน ไม่ละ วันพระ ไม่เว้น คนที่ทำชั่วได้ตลอดเวลาไม่สนใจศีลธรรม

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่ชอบทำเรื่องไม่ดี ผิดศิลธรรม วันโกน ไม่ละ วันพระ ไม่เว้น อย่างคนชอบกินเหล้า ของมึนเมา กินทุกวัน ไม่สนใจวันพระ บางคนก็ผิดศิลข้ออื่น และทำผิดทุกวัน อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง meet met met พบ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น