บทความแสดงตัวอย่างการทำปกหนังสือเพื่อนำไปพิมพ์กับทางโรงพิมพ์ด้วย Photoshop ปกหนังสือแบบนี้จะเป็นปกหนังสือที่เราใช้กันนั่นเอง จะไม่ เหมือนการปก eBook หรือปกรายงานที่เราจะทำเพียงหน้าเดียว

ตัวอย่างปกที่จะยกตัวอย่างการสร้างใน Photoshop จะเป็นปกขนาด A5 หรือพ็อกเก็ตบุ๊ค หนังสือขนาดเล็กพกพาง่ายที่นิยมใช้กันมากที่สุด
1. ตัวอย่างหนังสือ
2. ตัวอย่างปกในการออกแบบจะออกแบบเป็นชิ้นเดียวบนกระดาษขนาด A3


3. เมื่อทางโรงพิมพ์พิมพ์ออกมาแล้ว ก็จะตัดทั้งสี่ด้าน ทากาวที่สันติดกับเนื้อหากลายเป็นรูปเล่มหนังสือที่เราใช้กัน

 

ขั้นตอนการทำปกหนังสือเพื่อพิมพ์กับโรงพิมพ์

ในบทความนี้จะยกตัวอย่างการทำปกขนาด A5 หรือปกหนังสือขนาดพ็อกเก็ตบุ๊คนั่นเอง
1. การวัดขนาดปกหนังสือที่ต้องการออกแบบ
2. เริ่มต้นสร้างปกหนังสือใน Photoshop
3. ขั้นตอนการทำปกหนังสือใน Word
4. การบันทึกปกหนังสือเป็นไฟล์ PDF ส่งโรงพิมพ์
5. ตรวจสอบความความคมชัดก่อนนำส่งโรงพิมพ์

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี รักใครอย่าตามใจจะทำให้เสียคน

ความหมาย : สำนวนนี้แนะนำเกี่ยวกับการสั่งสอนหรือปฏิบัติต่อคนรอบตัว โดยเฉพาะที่เรารัก รักวัวให้ ผูก รักลูกให้ตี อย่าตามใจจะทำให้เสียคน หากทำผิดก็ต้องลงโทษ การลงโทษก็ต้องใช้วิธีต่างๆ ตามแต่ว่าคนรอบตัวนั้นมีฐานะ กับตนเองอย่างไร เป็นลูกหลานทำผิดก็ต้องตีให้หลาบจำ เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง shake เช้ก / shook ชู่ก / shaken เช้กเกน / สั่น เขย่า ไหว กระเทือน โยก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่าง การใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น