บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง fling flung flung โยน ขว้าง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

fling ฟลิง / flung ฟลัง / flung ฟลัง / โยน ขว้าง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค They fling snow at each other.
คำอ่าน เด ฟลิง สะโน แอ้ท อิชฉะ ออเท่อะ
คำแปล พวกเขา ขว้างปา/fling snow หิมะใส่กัน/at each other

 

ประโยค He flings himself in a sofa.
คำอ่าน ฮี ฟลิงสึ ฮิมเซ้ล อิน อะ โซฟา
คำแปล เขา ทิ้งตัวเอง/flings himself ลงบนโซฟา/in a sofa. (ด้วยความเหน็ดเหนื่อย)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He flung stones into the river.
คำอ่าน ฮี ฟลัง สโตนสึ อินทู เดอะ รีฟเหวอะ
คำแปล เขา ขว้างก้อนหิน/flung stones ลงไปในแม่น้ำ/into the river

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He had flung stones into that house because they made a loud noise.
คำอ่าน ฮี แฮด ฟลัง สโตนสึ อินทู แด้ท เฮ้าสึ บีคอสสึ เด เมด อะ ลาว น๊อยสึ
คำแปล เขา ได้ขว้างก้อนหินเข้าไปใน/had flung stones into บ้านหลังนั้น/that house เพราะพวกเขาส่งเสียงดัง/because they made a loud noise

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค They are flinging snow at each other with funny.
คำอ่าน เด อาร ฟลิงงิง สะโน แอ้ท อิชฉะ ออเตอะ วิธ ฟันหนิ
คำแปล พวกเขา กำลังขว้างหิมะใส่กัน/are flinging snow at each other ด้วยความสนุกสนาน/with funny

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will fling the stone at the dog if it doesn't stop barking.
คำอ่าน ฮี วิล ฟลิง เดอะ สโตน แอ๊ท เดอะ ด้อก อิฟ อิท ดาสซึน สต๊อบ บ๊ากกิง
คำแปล เขา จะขว้างก้อนหินใส่/will fling at สุนัข / the dog ถ้ามันไม่ยอมหยุดเห่า/if it doesn't stop barking

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค I don't want to be a one-night fling.
คำอ่าน ไอ ด๊อน ว้อน ทู บี อะ วัน ไน้ถึ ฟลิง
คำแปล ฉันไม่อยากเป็นเพียงคนที่มีความสัมพันธ์กันแค่ข้ามคืน ไม่อยากเป็นกิ๊กกันชั่วคราว มีความสัมพันธ์กันแค่ข้ามคืนเท่านั้น

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

pitch / พิชเฉอะ / โยน
sling / สลิง / ขว้าง
precipitate / พรีซีฟปิเถท / ทุ่ม, โยน
throw / ทะโร / ขว้าง, เขวี้ยง