การใช้ that นอกจากใช้ในประโยคคำถาม หรือเพื่ออธิบายว่าสิ่งนั้นๆ คืออะไรแล้ว ก็ยังใช้เชื่อมประโยค โดยมีความหมายว่า ซึ่ง หรือ ที่ เช่น ผู้ชายซึ่งชนะการแข่งขันเป็นเพื่อนฉันในบทความนี้จะรวมตัวอย่างประโยคหลายแบบมานำเสนอ เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

การใช้ That ในประโยคคำถาม คำตอบ

What's that? What is that?
วอท สะ แดท? วอท อีส แดท?

นั้นหรือนั่นคืออะไร ประโยคนี้ เราคุ้นเคยกันดี และมักจะได้ยินบ่อยๆ เป็นการใช้ That ในประโยคคำถาม

 

That's my phone. That is my phone.
แดท สะ มาย โฟน. แดท อีส มาย โฟน

นั่นคือมือถือของฉัน เมื่อถามด้วยคำถามที่มี that การตอบก็จะต้องมี that เช่นกัน

 

ใช้ That ในความหมายว่า ที่ หรือ ซึ่ง

การใช้ that/แดท/ที่หรือซึ่ง จะใช้ในลักษณะสรรพนามเชื่อมประโยค เช่น ผู้ชายซึ่งชนะการแข่งขันเป็นเพื่อนฉัน

The man that won the game is my freind.
เดอะ แมน แดท วอน เดอะ เกม อีส มาย เฟรนดึ

ผู้ชายซึ่งหรือที่ชนะการแข่งขันเป็นเพื่อนฉัน ประโยคนี้เป็นการใช้คำว่า that กับบุคคล

 

The puppy that is black is doberman.
เดอะ พัพปิ แดท อีส แบล็ก อีส โดเบอแมน

ลูกสุนัขซึ่งมีสีดำเป็นพันธ์โดเบอแมน ใช้ that กับประโยคที่พุดถึงสัตว์ หรือสัตว์เลี้ยง

 

The car that you saw yesterday is her new car.
เดอะ คาร แดท ยู ซอ เยสเตอเดย์ อีส เฮอ นิว คาร.

รถยนต์ซึ่งคุณเห็นเมื่อวาน เป็นรถใหม่ของหล่อน

 

The song that you are listening to is my latest single.
เดอะ ซอง แดอ ยู อา ลิสซึนนิง ทู อีส มาย เลทเดสทึ ซิงเกิล

เพลงที่คุณกำลังฟังอยู่เป็นเพลงเดี่ยวใหม่ล่าสุดของฉัน

 

This is the most expensive cap / cheapest cap that i have ever buy.
ดีส อีส เดอะ โมส เอ็กเพนสิฟ แคพเผอะ / ชีพเปด แค่พเผอะ แดท ไอ แฮฟ เอฟเวอ บาย

นี่คือหมวกแก็ปที่มีราคาแพงที่สุด / ราคาถูกที่สุด ที่ฉันเคยซื้อมา

 

สำนวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า that

การใช้ that ยังมีสำนวนเฉพาะ ซึ่งจะใช้กับต่างๆ โดยใช้ that ตามหลัง คำเหล่านั้น

anyone that : ใครก็ได้ ใครก็ตามซึ่ง/ที่ /Anyone that is lazy is not rich.
แอนนิวัน แดท อีส เลสี่ อีสสะ น๊อน ริชเฉอะ

ใครก็ตามที่ขี้เกียจมักจะไม่ร่ำรวย ใครก็ตามซึ่งเป็นคนขี้เกียจ จะมีฐานะไม่ดี

 

andybody that ใครก็ได้ ใครก็ตามซึ่งหรือที่ He don't like anybody that is lazy.
ฮี ด๊อน ไลเคอะ แอนนิบอดี แดท อีส เลซี่

เขาไม่ชอบใครก็ตามทีเป็นคนขี้เกียจ การใช้ anybody ต้องใช้กับกริยาเอกพจน์เสมอ เช่น is lazy /อีส เลซี่/ขี้เกียจ

 

anything that อะไรก็ได้ซึ่งหรือที่ Anything that you do for me is very useful.
แอนนิซิง แดท ยู ดู ฟอร์ มี อีส เวหริ ยูสสะฟูล

สิ่งใดก็ตามที่คุณได้ทำเพื่อฉันมีแต่สิ่งที่มีประโยชน์ หรือทำแต่เรื่องดีๆ มีแต่เรื่องดีๆ

 

anywhere that ที่ไหนก็ได้ซึ่งหรือที่ Anywhere that you visit is the famous place.
แอนนิแว แดท ยู วิทสิท อีส เดอะ เฟมัสสะ เพลสสึ

ที่ใดก็ตามที่คุณไปเยี่ยมชมต่างเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง

 

no one that ไม่มีใครซึ่งหรือที่ There's no one that likes him
แด สะ โน วัน แดท ไลสะ ฮิม

ไม่มีใครเลยที่ชอบเขา

 

none that : ไม่มีใครซึ่งหรือที่ None that likes her.
นัน แดท ไลคสะ เฮอ

ไม่มีใครเลยซึ่งชอบเธอ

 

nothing that : ไม่มีอะไรซึ่งหรือที่ There's nothing that she can do.
แดสะ นาซิง แดท ชี แคน ดู

ไม่มีสิ่งใดเลยที่เธอสามารถทำได้

 

sonething that : บางสิ่งซึ่งหรือที่ Something that you did is good for him.
ซัมดิง แดท ยู ดิด อีส กู๊ด ฟอร์ ฮิม

บางสิ่งซึ่งคุณได้ทำเป็นเรื่องดีสำหรับเขา

 

everyone that : ทุกคนซึ่งหรือที่ Everyone that likes him is happy.
เอฟเวหริวัน แดอ ไลคสะ ฮิม อีส แฮปปิ

ทุกคนซึ่งชอบเขาต่างก็มีความสุข (อาจจะเป็นการแข่งขันแล้วได้รางวัล หรือประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆ)

 

everthing that : ทุกสิ่งซึ่งหรือที่ Everything that I do is good for you.
เอฟเวหริซิง แดอ ไอ ดู อีส กู๊ด ฟอร์ ยู

ทุกสิ่งที่ฉันได้ทำ มีแต่เรื่องที่ดีสำหรับคุณ

 

การใช้ That มีหลายแบบ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมประโยคตัวอย่างไว้หลายแบบ หวังว่าในบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และสามารถนำไปประยุกต์แต่งประโยคที่ต้องการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้