บทความแนะนำให้รู้จักคำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ เช่น that นั้น / this นี้ / พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น กับ การใช้คำคุณศัพท์ฃนิดนี้

 

ตัวอย่างคำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ

คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะจะช่วยอธิบายขยายความคำนามนั้นๆ ว่าสิ่งที่พูดถึงเป็นอันไหน ตัวไหน เรื่องอะไร เช่น รถคันนั้น ร้านนั้น บ้างหลังนี้ คำว่า นั้น นี้ นี่ จะเป็นคำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ หากเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำต่อไปนี้
same / /สิ่งเดียวกัน เช่น same way วิธีการเดียวกัน
suck / / สิ่งนั้น เช่น such food อาหารดังกล่าว อาหารเช่นนั้น
that / / นั้น เช่น that way ทางนั้น
these / / เหล่านี้ เช่น these cars รถเหล่านี้
this / / นี้ เช่น this way ทางนี้
those / / เหล่านั้น เช่น those houses รถเหล่านั้น

 

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : We are under the same sun.
คำอ่าน : วี อา อั๊นเดอ เดอะ เซม ซัน
คำแปล : พวกเราอยู่/We are ภายใต้/under ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกัน /the same sun.

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : She went that way.
คำอ่าน : ชี เว้นถึ แด๊ด เว
คำแปล : เธอไปทางนั้น

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : She went this way.
คำอ่าน : ชี เว้นถึ ดิสสึ เว
คำแปล : เธอไปทางนี้

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : These cars are mine.
คำอ่าน : ดิสสึ คาสึ อา มาย
คำแปล : รถเหล่านี้/These cars เป็นของฉัน/are mine

 

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : Those cars are mine.
คำอ่าน : โดสสึ คาสึ อา มาย
คำแปล : รถเหล่านั้น/Those cars เป็นของฉัน/are mine