คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้น ก็จะมีรายจ่ายมากขึ้น คนที่มีลูกหลาน ก็มักจะเป็นภาระให้ลูกหลานต้องดูแล บางคนทำตัวเป็นภาระโดยตรง บางคนก็รู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำตัวเป็นภาระโดยไม่ตั้งใจ บางคนมีอุบัติเหตุชีวิตเกิดขึ้นทำให้ดูแลตัวเองไม่ได้ ต้องกลายเป็นภาระลูกหลาน เรื่องนี้สำคัญที่คนสูงวัยควรต้องศึกษา เพราะการป่วยเพียงคนเดียวในบ้าน ก็ทำให้ครอบครัวล่มจมได้ โรคร้ายแรงอาจจะมีค่ารักษาหลัก ล้านบาทรออยู่

การมีเงิน สามารถดูแลตัวเองได้ รับผิดชอบรายจ่ายของตัวเองได้ สำหรับคนสูงวัย เป็นเรื่องสำคัญ นอกจากไม่สร้างภาระให้ลูก หลานแล้ว ก็ยังมีความภูมิใจ มีความสุข ไม่เดือดร้อนใคร ไม่ต้องพึ่งพาใคร การพึ่งตนเองไม่ได้ ต้องแบมือขอคนอื่นนั้น สร้างความ ลำบากใจยิ่งนัก แม้จะเป็นคนใกล้ตัวหรือบุตรหลานก็ตามที เพราะไม่เพียงจะได้รับความช่วยเหลือแต่คำด่า คำบ่น อาจมีมาด้วยเป็นของ แถม บางคนยามแก่เฒ่าก็รีบยกสมบัติให้ลูกหลานดูแลจนหมดสิ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ โดนทอดทิ้ง การบริหารเรื่องเงินสำหรับ คนสูงวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ

 

ตัวอย่างแนวทางการจัดการการเงินสำหรับคนสูงวัย

เร่งรีบสร้างปัจจัยพื้นฐานก่อนเกษียณ

ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตจะต้องสร้างได้ก่อนจะเกษียณหรืออยู่ในวัยที่ไม่สามารถหาเงินได้ อย่าง บ้านที่ดิน เป็น สิ่งสำคัญมาก เพราะหากมีบ้านไม่ต้องเช่าจะช่วยลดรายจ่ายได้ มีที่ดินจะสามารถเพราะปลูกพืชผักได้ ประหยัดเงินค่าอาหารได้พอ สมควร

 

เรียนรู้การมีชีวิตเรียบง่าย

ชีวิตเรียบง่าย รายจ่ายน้อยลง เมื่อเทียบกับการมีชีวิตซับซ้อน หรือการตั้งมาตรฐานการใช้ชีวิตสูงเกินไป บางคนต้องมีแบบนั้น แบบนี้ เรื่องมาก รายจ่ายก็มากเช่นกัน

 

หมั่นดูและเรื่องสุขภาพ

การดูแลสุขภาพทั้งเรื่องอาหารการกิน เรื่องการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ ร่างกายที่แข็งแรงย่อมจะช่วยลดรายจ่ายในการรักษา พยาบาล ชาวสูงวัยบางคนอุดมไปด้วยโรคภัยนานาชนิต แต่ละเดือนมีค่ารักษาหลักหมื่นบาท เมื่อรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว ร่วมสองหมื่น บาท ในขณะที่ไม่มีรายได้ เพราะทำงานไม่ได้แล้ว แบบนี้ก็แย่เหมือนกัน

 

ทำงานอย่าหยุด แม้จะมีอายุมากแล้วก็ตาม

แม้จะมีอายุมากแล้ว ก็ตามแต่ก็ไม่ควรหยุดทำงาน เงินที่ได้ มีเหลือย่อมดีกว่าขาด หรอืไม่ก็นำไปทำบุญ การได้ทำงานได้คิด ทั้งร่าง กายและสมองได้ออกกำลังกาย ลดโอกาสเจ็บป่วย บางคน 90 กว่าแล้ว ยังแข็งแรง มีรายได้จากการเล่นหุ้นทุกเดือน

 

ทำประกันชีวิตแบบต่างๆ

ศึกษาการทำประกันชีวิตแบบต่างๆ สำหรับชาวสูงวัย ประกันชีวิตก็เหมือนการทำประกันรถยนต์ ไว้เผื่อรองรับเวลาเกิดอุบัติเหตุ สำหรับคนเราก็เช่นกัน อาจจะมีอุบัติเหตุชีวิตเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นก็ต้องศึกษาประกันชีวิตแบบต่างๆ ไว้ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระ ให้ลูกหลานได้เช่นกัน บางคนทำประกันชีวิตได้ไม่กี่ปี ถูกรถชนเสียชีวิต ก็ได้เงินประกันชีวิตมาช่วยจัดการงานศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

เตรียมเงินให้พร้อมสำหรับชีวิตหลังความตาย

สำหรับชาวสูงวัย จะมีรายจ่ายรออยู่มากพอสมควร ทั้งก่อนตาย และหลังความตาย ค่าจัดงานศพและรายจ่ายอื่นๆ ทุกวันนี้ว่ากันที่ หลักแสนบาท หากการเก็บเงินเป็นเรื่องยาก ก็ต้องทำประกันชีวิตเอาไว้ สำหรับคนโสด บางคนก็บริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลเรียบร้อย แล้ว จึงไม่มีอะไรต้องห่วงสำหรับชีวิตหลังความตาย

 

สอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน

นอกจากการอบรมบุตรหลานให้เป็นคนดีแล้ว การสอนเรื่องเงิน วิธีหาเงิน การใช้เงิน การบริหารเงิน แก้ปัญหาการเงิน และทุกเรื่องที่ เกี่ยวกับเงิน ให้กับบุตรหลานเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมาก เพื่อให้บุตรหลานได้มีความรู้ในเรื่องนี้ ไม่สร้างภาระให้ตัวเอง บางคนแม้จะ แก่เฒ่าแล้ว แต่ก็ยังต้องดูแลเลี้ยงดูลูกหลาน ซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คนไทยจำนวนไม่น้อย ที่ไม่สอนลูกหลานในเรื่องนี้

บทความแนะนำเเพิ่มเติม

ความรู้เรื่องการเงิน เรื่องที่ไม่มีสอนในห้องเรียน ต้องเรียนรู้เอง

 

ทรัพย์สินมีค่า ควรทำพินัยกรรมยกให้บุตรหลานหลังจากตัวเองเสียชีวิต

การแบ่งทรัพย์สินให้ลูกหลาน บางรายการควรทำพินัยกรรมยกให้หลังตัวเองเสียชีวิต บางคนรีบเอาใจลูกหลาน กลัวจะไม่มีคนดูแล แต่หลังจากยกสมบัติให้แล้ว บางคนไม่เพียงถูกทอดทิ้งแต่ยังเอาทรัพย์สินบ้านที่ดินไปขายให้คนอื่น แล้วหนีไปอยู่ที่อื่น สร้างปัญหาให้ ชีวิตยามแก่ชราอย่างน่าเวทนายิ่งนัก หากลูกหลานเป็นคนไม่ดี ก็ต้องระวัง ให้ดี

 

เตรียมเงินไว้จ้างพยาบาลดูแลดีกว่ารบกวนลูกหลาน

การมีลูกหลานบางทีอาจจะไม่สามารถพึ่งพาได้อย่างที่คิด บางคนตัดใจได้เร็ว ยอมรับความผิดพลาด จากนั้นก็เน้นพึ่งพาสิ่งอื่น คน อื่น ที่ไม่ใช่ลูกหลาน เพราะจ่ายแล้วจบ ไม่เหมือนลูกหลาน ในบางครอบครัว จ่ายให้เท่าไร ก็ไม่พอ มีปัญหาตามมาอีกไม่รู้จบ บางคนจึง เน้นจ้างพยาบาลดูแลโดยตรงสบายใจกว่า

 

ชีวิตยามแก่ชรา หากศึกษาให้รู้ลึก รู้จริง ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด บางคนกล้วไม่มีคนเลี้ยงดู กลัวเจ็บป่วย กลัวไม่มีเงินฯลฯ ผู้เขียน ชอบคนคนแก่จึงได้เห็นคนเหล่านี้ในช่วงอายุที่ต่างกันไป คนที่ดูแลตัวเองดี แม้จะมีอายุเกิน 90 ก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้ แข็งแรง ไม่มี โรคภัยไข้เจ็บ ยังทำงานหาเงินได้มากกว่าลูกหลานเสียด้วยซ้ำไป มีอาชีพหลายอย่างที่รองรับคนสูงวัย เพียงแต่ต้องศึกษาวิธีการหาเงิน แบบที่คนยุคใหม่ปฏิบัติกัน อย่าใช้วิธีของคนรุ่นเก่า อย่างการทำงานที่ต้องใช้แรงกาย งานบริษัท

 

ทุกวันนี้มีงานในเน็ตมากมายให้เลือก เพียงแต่ อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ หมั่นศึกษาหาความรู้ในเรื่องอาชีพยุคใหม่ ก็จะไม่กังวลเรื่องรายได้อีกต่อไป แม้จะมีอายุมาก แต่ก็สามารถทำงานได้จนใกล้จะสิ้นลมเลยทีเดียว หากสามารถทำได้ ก็จะไม่มีปัญหาการเงินมากวนใจอย่าง แน่นอน