บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน as though / แอสสึ โด / ราวกับว่า เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน as though

คำสันธาน as though / แอสสึ โด / ราวกับว่า, เสมือนหนึ่งว่า ยังกะ ประดุจ ดุจ เช่น เขาวางตัว ราวกับว่า เขาเป็นเจ้าของบ้าน คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย แต่เรื่องที่พูดนั้น ไม่ใช่เรื่องจริง ไม่ใช่ความจริง เขาวางตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้าน แต่ความจริงก็คือ เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน เขาทำตัวรวย แต่ความจริงเขาไม่รวย

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน as though เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

as though มีรูปแบบและความหมายเหมือนกับการใช้ as if

ตัวอย่างประโยค : She is crying as though the world will end tomorrow.
คำอ่าน : ชี อิสสึ ครายอิง แอสสึ โด เดอะ เวิล วิล เอ็น ทูโมโรว
คำแปล : เธอกำลังร้องไห้/She is crying ราวกับว่า /as though โลกจะสิ้นสุด หรือ ถึงจุดแตกดับ/the world will end พรุ่งนี้/tomorrow. ใช้ as though ในความหมาย ราวกับว่า ประหนึ่งว่า เรื่องที่พูดนั้น จะไม่ใช่เรื่องจริง 
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She is crying. เธอกำลังร้องไห้
- The world will end tomorrow. โลกจะแตกดับพรุ่งนี้
- She is crying as though the world will end tomorrow.

 

ตัวอย่างประโยค : He looks pale as though he saw the ghost.
คำอ่าน :ฮี ลุ้กสึ เพล แอสสึ โด ฮี ซอ เดอะ โก้สสะถึ
คำแปล : เขาดู/He looks หน้าซีด/pale ราวกับว่า/as though เขาเห็น/he saw ผี/ the ghost. 
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He looks pale. เขาดูหน้าซีด
- He sees the ghost. เขาเห็นผี
- He looks pale as though he saw the ghost. ประโยคหน้าเป็น Present Tense (look)ประโยคหลัง as though ต้องเป็น Past Tent (saw)

 

ตัวอย่างประโยค : My wife treats me as though she were my mother.
คำอ่าน :มาย ไว้ฝึ ทะรี้ดสึ มี แอสสึ โด ชี เวอ มาย ม้าเส่อะ
คำแปล : ภรรยาของฉัน/My wife ปฏิบัติต่อฉํน / treats me อย่างกับว่า /as though เธอเป็น /she were แม่ของฉัน /my mother. กรณีใช้ Verb to Be จะต้องใช้ were เท่านั้น ไม่ว่าประธานจะเป็น He, She, It หรือคน สัตว์ สิ่งของเพียงอย่างเดียว
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- My wife treats me. ภรรยาปฏิบัติต่อฉัน
- She is my mother. เธอเป็นแม่ของฉัน
- My wife treats me as though she were my mother. กริยา Verb to Be ต้องใช้ were เท่านั้น she were

 

ตัวอย่างประโยค : She behaves as though she were a boy.
คำอ่าน :ชี เบเฮฟสึ แอสสึ โด ชี เวอ อะ บอย
คำแปล : เธอทำตัว /She behaves ราวกับว่า /as though เธอเป็นเด็กผู้ชาย / she were a boy.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She behaves. เธอทำตัว
- She is a boy. เธอเป็นเด็กผู้ชาย
- She behaves as though she were a boy. กริยา Verb to Be ต้องใช้ were เท่านั้น she were

 

ตัวอย่างประโยค : He spends money as though he were the billionaire.
คำอ่าน :ฮี สะเปนสึ มันหนี่ แอสสึ โด ฮี เวอ เดอะ บิลเลียนแน
คำแปล : เขาใช้เงิน /He spends money ราวกับว่า /as though เขาเป็น/he were มหาเศรษฐี /the billionaire.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He spends money. เขาใช้เงิน
- he is the billionaire. เขาเป็นมหาเศรษฐี
- He spends money as though he were the billionaire. กริยา Verb to Be ต้องใช้ were เท่านั้น he were

 

ตัวอย่างประโยค : The house shakes as though it might crash soon.
คำอ่าน : เดอะ เฮ้าสึ เช้กสึ แอสสึ โด อิด ไม๊ คะแร้ดฉุ ซูน
คำแปล : บ้านสั่น/The house shakes ราวกับว่า as though มันอาจจะพังครืนลงในไม่ช้า /it might crash soon.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- The house shakes. บ้านสั่น
- It might crash soon. มันอาจจะพังครืนลงในไม่ช้า
- The house shakes as though it might crash soon.

 

ตัวอย่างประโยค : she knew everything as though she had lived there.
คำอ่าน :ชี นู เอ๊ฟวะหริซิง แอสสึ โด ชี แฮ่ด ลิฟ แดร
คำแปล : เธอรู้หมดทุกอย่าง/she knew everything ราวกับว่า /as though เธอเคยอาศัยอยู่ที่นั่น /she had lived there.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- she knew everything. เธอรู้ทุกอย่าง
- she had lived there. เธอเคยอาศัยอยู่ที่นั่น
- she knew everything as though she had lived there. ประโยคหน้าเป็น Past Tense (knew)ประโยคหลัง as though ต้องเป็น Past Perfect Tent (had lived)

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สร้างภาพเคลื่อนไหว Gif ด้วย PhotoScape

บทความแนะนำวิธีสร้างภาพเคลื่อนไหว ข้อความขยับได้ แบนเนอร์มีประกายฟรุ้งฟริ๊ง หรืออื่นๆ ตามแต่การออกแบบ ซึ่งสามารถทำ ได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม PhotoScape อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rebind rebound rebound เย็บอีกครั้ง ผูกมัดอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น