งานเขียนบทความสำหรับโลกยุคไอที อินเตอร์เน็ต เน้นการนำเสนอข้อมูลผ่นเว็บไซต์ เว็บบล็อก บทความมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการอย่างมาก ทุกเว็บไซต์ต่างก็ต้องการบทความดีๆ มา ลงเว็บของตัวเอง การรับจ้างเขียนบทความ จึงเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ค่อนข้างดี และมีความมั่นคงพอสมควร โดยเฉพาะการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ

 

รูปแบบการให้บริการของอาชีพแนวนี้
การรับจ้างเขียนบทความอาจจะลงประกาศแนะนำตัวเอง ควรจะมีเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์ที่แสดงผลงานการเขียนให้ผู้สนใจได้เข้ามาดูตัวอย่างประกอบการตัดสินใจ โดยการระบุความสามารถ ในการเขียน ถนัดเรื่องอะไร แนวไหน หากมีผู้สนใจ ก็จะติดต่อเข้ามาเพื่อใช้บริการ

การคิดเงินมีหลายแบบ เช่น เขียนเสร็จแล้ว ก็ส่งตัวอย่างให้ดู เมื่อผู้ว่าจ้างพอใจหรือตรวจสอบแล้วไม่พบว่าไปก็อปปี้บทความคนอื่นมาก ก็โอนเงินเข้ามา หรืออาจจะโอนเงินเข้ามาก่อน ตาม แต่จะตกลงกัน

ตัวอย่างการลงประกาศรับเขียนบทความ ในเว็บบอร์ดหรือเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำเสนอบริการ

 

ตัวอย่างการลงประกาศในเว็บไซต์ที่รวมผู้ให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะ ทั้งรับจ้างเขียนบทความ รับจ้างโพสต์ รับจ้างทำแบนเนอร์ ทำเว็บไซต์ แปลเอกสาร ฯลฯ

 

นักเขียนควรมีเว็บไซต์ที่มีบทความตัวอย่างของตนเอง เพื่อให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมข้อมูลการติดต่อกรณีสนใจจะใช้บริการ

การเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพแนวนี้
การเขียนบทความเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน อ่านให้มากและฝึกเขียนให้มากๆ ก็จะเขียนได้ดี หลายคนเขียนไม่ได้ เพราะอ่านน้อย หากต้องการรายรับที่ดีกว่า มากกว่า ควรศึกษาการเขียนบท ความเป็นภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับอาชีพแนวนี้
การเขียนเป็นทักษะเป็นความสามารถที่สามารถฝึกเองได้ด้วยการอ่านให้มากๆ และฝึกเขียนให้มากๆ ก็จะช่วยให้เขียนได้ดี น่าติดตาม ควรฝึกเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โอกาสในการสร้างรายได้
หากมีความสามารถในการเขียน การหาเงินแนวนี้ก็พร้อมจะสร้างรายได้ทันที นักเขียนส่วนใหญ่งานล้นมือ รับงานไม่ทัน เพราะงานเขียนต้องใช้เวลา บทความดีๆ ก็ต้องใช้เวลาเช่นกัน ในหนึ่ง วันจึงอาจจะเขียนได้ไม่กี่บทความ ขอให้มีความขยัน รับผิดชอบตรงเวลา และงานเขียนมีคุณภาพ ก็รับรองว่าไม่มีอดตาย นักเขียนไส้แห้งในยุคนี้อาจจะหาตัวได้ยาก ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว เพราะสมัยก่อน ไม่สามารถขายบทความได้แบบนี้ แต่ในปัจจุบันบทความเป็นที่ต้องการสูงมาก โดยเฉพาะบทความคุณภาพ ไม่ก็อปปี้ของใคร ขายได้สบายๆ

ตัวอย่างเว็บไซต์แนวนี้
การลงประกาศแนะนำบริการตัวเอง เพื่อรับจ้างเขียนบทความ จะมีเว็บไซต์หลายแห่งที่เป็นแหล่งรวมผู้ให้บริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะ เช่น fruityjob.com ควรจะสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เหล่านี้ ไว้รับงาน

หากมีความสามารถในการเขียนบทความภาษาอังกฤษ fiverr.com ก็เป็นเว็บไซต์ที่รวมนักเขียนจำนวนมากเช่นกัน เราสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อให้บริการรับจ้างเขียนบทความได้เช่นกัน

 

เนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเขียนบทความ :