ปัญหาการเงิน

กิเลสของคนเรา มีไม่จำกัด การมีเงินเดือนเพิ่มมากขึ้น มีรายได้มากขึ้น จากที่คิดว่าน่าจะพอใช้ แต่มันจะไม่เคยพอใช้ ยิ่งมีมาก ความต้องการ ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะใช้ อยากจะซื้อ บางที แม้ว่าจะไม่ได้ต้องการ แต่เครียด ไม่รู้จะทำอะไร ก็ใช้เงินจับจ่ายใช้สอยไปเรื่อย ทำให้เงินไม่พอใช้ในแต่ละเดือน ในบทความนี้จะมาแนะนำแนวทางควบคุมการใช้จ่ายให้พอใช้

ชีวิตคนเรา คนรอบตัว สมาชิกในครอบครัวจะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนัน การเสี่ยงโชค ที่ยากจะหลีกเลี่ยง ซึ่งมีหลายรูปแบบ และเข้าถึงได้ง่ายมากในปัจจุบันทั้งเว็บไซต์ ทั้งแอป การทำความเข้าใจตัวเอง รู้ให้เท่าทันกับผลเสียที่จะตามมา คุณสมบัติของนักเสี่ยงโชค ฯลฯ มีหลายเรื่องที่จะต้องรู้เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้หลงไปติดกับดักอบายมุข ใช้เงินผิดทาง สร้างปัญหาให้กับชีวิต

บทความนี้จะพาผู้อ่านไปรู้จักปัญหาการเงินแบบต่างๆ และแนวทางแก้ไข เพราะเงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ ปัญหาเรื่องเงินจึงเป็น ปัญหาที่เราต้องเจอะเจอทุกวัน ทุกเดือน หรือทั้งชีวิต หากไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ เมื่อชีวิตมีปัญหาเรื่องเงิน ก็จะนำปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมาก ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข

บทความแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาการเงินที่เกิดจากการมีหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้ที่ต้องจ่ายทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่เกิดจากการผ่อนรถ ผ่อนบ้าน หรือทรัพย์สินอื่นๆ หรือ หนี้สินจากการกู้เงินนอกระบบ หนี้สินจากการพนัน ฯลฯ