บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

หวังน้ำบ่อหน้า ของตรงหน้าไม่เอา หวังไปเอาของดาบหน้า

ความหมาย : สำนวนนี้มักใช้พูดถึง สิ่งของที่อยู่ตรงหน้า สามารถหยิบฉวยมาใช้ประโยชน์ได้ทันที แต่กลับไม่สนใจ ไปหวังในสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ที่ยังมาไม่ถึง ยังมองไม่เห็น เหมือน หวังน้ำบ่อหน้า หวังจะไปหาใหม่ เอาดาบหน้า เผื่อว่า จะได้ของที่ดีกว่า ซึ่งบางที ก็อาจไม่เป็นเช่นนั้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hear heard heard ได้ยิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น