บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าคำนำของหนังสือด้วยไฟล์แม่แบบสำเร็จรูป

หน้านี้จะเป็นหน้าหน้าคำนำของหนังสือ การทำหนังสือเพื่อแจกฟรี ไม่จำเป็นต้องทำส่วนนี้ก็ได้ แต่หากทำหนังสือส่งขายตามเว็บไซต์ต่างๆ จำเป็นต้องทำ เป็นองค์ประกอบมาตรฐานของหนังสือ อ่านเพิ่มเติม..