บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง oversee oversaw overseen กำกับ ควบคุม คุมงาน เฝ้าดูแลตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

oversee โอเวอซี / oversaw โอเวอซอ/ overseen โอเวอซีน /กำกับ ควบคุม คุมงาน สำรวจ เฝ้าดูแล

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He oversees his staffs via internet.
คำอ่าน ฮี โอเวอซีสะ ฮิส สะต๊าฟสะ เวีย อินเตอเน็ต
คำแปล เขา เฝ้าดู หรือกำกับการดูแล หรือควบคุมการทำงาน / He oversees ทีมงานของเขา /his staffs ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต /via internet

 

ประโยค They can oversee kids all time via closed circuit camera..
คำอ่าน เด แคน โอเวอซี คิดสะ ออล ทาม เวีย โคลสเสด เซอขิด แคมเมอรา
คำแปล เขาสามารถเฝ้าดูแล /They can oversee เด็กๆ /kids ได้ตลอดเวลา/all time ผ่านกล้องวงจรปิด/via closed circuit camera

 

ประโยค He oversees that mountain with binoculars.
คำอ่าน ฮี โอเวอซีสี แด้ด เม๊าเทน วิด ไบน็อกคิวลาสึ
คำแปล เขาสำรวจตรวจดู/He oversees ภูเขาลูกนั้น/ that mountain ด้วยกล้องส่องทางไกล / with binoculars

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He oversaw that mountain with binoculars yesterday.
คำอ่าน ฮี โอเวอซอ แด้ด เม๊าเทน วิด ไบน็อกคิวลาสึ เยสสะเตอเด
คำแปล เขาสำรวจตรวจดู/He oversaw ภูเขาลูกนั้น/ that mountain ด้วยกล้องส่องทางไกล / with binoculars เมื่อวานนี้ /yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had overseen that mountain with binoculars for 3 days But he didn't see any wild animals.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด โอเวอซีน แด้ด เม๊าเทน วิด ไบน็อกคิวลาสึ เยสสะเตอเด
คำแปล เขาสำรวจตรวจดู/He had overseen ภูเขาลูกนั้น/ that mountain ด้วยกล้องส่องทางไกล / with binoculars เป็นเวลา 3 วัน / for 3 days. แต่เขาไม่พบเห็น /But he didn't see สัตว์ป่าใดๆ เลย/any wild animals

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is overseeing that mountain with binoculars.
คำอ่าน ฮี อิส โอเวอซีอิง แด้ด เม๊าเทน วิด ไบน็อกคิวลาสึ
คำแปล เขากำลังสำรวจตรวจดู/He is overseeing ภูเขาลูกนั้น/ that mountain ด้วยกล้องส่องทางไกล / with binoculars

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will oversee that mountain with binoculars.
คำอ่าน ฮี วิล โอเวอซีสี แด้ด เม๊าเทน วิด ไบน็อกคิวลาสึ
คำแปล เขาจะสำรวจตรวจดู/He will oversee ภูเขาลูกนั้น/ that mountain ด้วยกล้องส่องทางไกล / with binoculars จะใช้กล้องส่ง สำรวจดู ก่อนจะเดินทางไปสำรวจจริงๆ

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

see / ซี / เห็น, มองดู