บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overthrow overthrew overthrown ปลดจากตำแหน่ง. โค่นล้ม, ล้มล้าง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overthrow โอเวอทรอ / overthrew โอเวอทรู /overthrown โอเวอทรอน /ปลดจากตำแหน่ง. โค่นล้ม, ล้มล้าง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He overthrows the manager.
คำอ่าน ฮี โอเวอทะโรสึ เดอะ แมเนเจอะ
คำแปล เขา ปลด (ผู้จัดการ / the manager) ออกจากตำแหน่ง / He overthrows ประธาน He เป็นเอกพจน์ ต้องเติม s เป็น overthrows

 

ประโยค They overthrow the government.
คำอ่าน เด โอเวอทะโร เดอะ กั๊ฟเวินเมน
คำแปล พวกเขา/They โค่นล้ม/overthrow รัฐบาล /the government ประธานพหูพจน์ ไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He throws a ball over the receiver. He overthrows the receiver.
คำอ่าน ฮี ทะโสึ อะ บอล โอเวอ เดอะ รีซีฟเวอะ. ฮี โอเวอทะโรสึ เดอะ รีซีฟเว่อะ
คำแปล เขาขว้างบอล/He throws a ball ข้ามคนรับ /over the receiver เขาขว้างบอลข้าม/He overthrows คนรับ the receiver ทั้ง 2 ประโยคนี้ ความหมายเหมือนกัน แต่ประโยคหลังสั้นกว่า

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He overthrew the manager.
คำอ่าน ฮี โอเวอทะรู เดอะ แมเนเจอะ
คำแปล เขา ปลด (ผู้จัดการ / the manager) ออกจากตำแหน่ง / He overthrew พูดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ใช้ overthrew

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had overthrown the manager.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด โอเวอทะรอน เดอะ แมเนเจอะ
คำแปล เขา ได้ปลด (ผู้จัดการ / the manager) ออกจากตำแหน่ง / He had overthrwn

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will overthrow the manager.
คำอ่าน ฮี วิลล โอเวอทะโร เดอะ แมเนเจอะ
คำแปล เขา จะปลด (ผู้จัดการ / the manager) ออกจากตำแหน่ง / He will overthrow ผู้จัดการอาจจะทำอะไรผิดพลาด จึงต้องโดน ปลด

 

2. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค The overthrow of a corrupt leader makes most people please.
คำอ่าน ดิ โอเวอทะโร ออฟ อะ คอรับเถ่อะ ลีดเดอ เม้กสึ โม้สสะถึ พีเปิ่ล พลีสสึ
คำแปล การโค้นล้ม/The overthrow ผู้นำที่ทุจริต/of a corrupt leader ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ /makes most people พอใจ /please ใช้ the overthow เป็นคำนาม ในความหมายว่า การโค่นล้ม

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

throw / ทะโร / ขว้าง

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ได้ทีขี่แพะไล่ ซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นผิดพลาด เพลี่ยงพล้ำ

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่ชอบซ้ำเติมคนอื่น ได้ทีขี่แพะไล่ เมื่อทำอะไรผิดพลาด ซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนเรา เพราะความอิจฉา รอซ้ำเติมอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสสักที เมื่อได้ทีก็ต้อง ซ้ำเติมให้เต็มที่ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง spin spun spun ปั่น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น