บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

น้ำกลิ้งบนใบบอน คนกลับกลอกคบไม่ได้

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่คบยาก คบไม่ได้ ไม่มีความจริงใจ เหมือน น้ำกลิ้งบนใบบอน กลิ้งไปกลิ้งมา ใจคนก็คล้ายกัน เปลี่ยนไป เปลี่ยนมา คบยาก คบไม่ได้ อ่านเพิ่มเติม..