บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เรื่องสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเรียบง่าย พอเพียง แบบไทยๆ

ชีวิตเรียบง่าย อยู่แบบพอเพียง สมถะ เป็นชีวิตที่มีความสงบสุข แต่ไม่ง่ายสำหรับคนส่วนใหญ่ เพราะคนที่จะสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ ได้ต้องมีคุณลักษณะพิเศษเท่านั้น คนธรรมดาทั่วไปใช่จะสามารถทำได้ง่ายนัก เนื่องจากมีอุปสรรคให้ฝ่าพันเยอะว่าที่คิดไว้มาก อ่านเพิ่มเติม..